Zverejnené: 08.04.2020

Niektoré banky dočasne sprísňujú poskytovanie hypoték a spotrebných úverov


Article image
V súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia koronavírusu na Slovensku, niektoré banky dočasne zavádzajú obmedzenia pre poskytovanie hypoték a spotrebných úverov. Neakceptujú niektoré príjmy, zastropovali max. výšku poskytovania úveru a pod. Pripravili sme pre vás súhrn dočasných zmiem niektorých bánk:                                                                                      


VÚB banka -  mimoriadne zmeny od 23.3.2020

 • zmena pri akceptovaní príjmov pre vybrané skupiny klientov pri  hypotekárnych úveroch platné od 23.3.2020
 • predĺženie možnosti preplácania poplatku za predčasné splatenie do 30.04.2020
 • možnosť predĺženia lehoty na podpis dokumentov (napr. úverová zmluva) až na 90 dní
 
Na základe mimoriadnej situácie banka pristupujeme k nasledovným zmenám pri príjme z podnikania:    
 • pre  členov vybraných odborných komôr bude banka akceptovať príjem len vo výške 50% obratov na účte
 • pre všetky ostatné typy podnikania bude platiť len možnosť 10% z obratu (SZČO, jednoosobová s.r.o. alebo príjem na základe dane  (základ dane - daň/ 12(len SZČO))
 • banka ruší všetky výnimky na vyššie % akceptovania, ruší sa aj možnosť 50% obratu pri živnostníkoch(SZČO) s ročnými príjmami do 30-tisíc eur  
 • podnikatelia zo segmentu hotely, reštaurácie, cestovný ruch, malooobchod a finančné služby budú  dočasne neakceptovateľný segment k získaniu hypotéky 
Uvedené zmeny budú platiť do odvolania na nové žiadosti ako aj rozpracované v rámci schvaľovania.
 
Aktuálne akceptované príjmy od 23.3.2020 pri príjme z podnikania:
 
Akceptovateľný príjem
od 23.03.2020
Živnostník
(SZČO)
s.r.o.
základ dane – daň/12  ANO X
podiel zo zisku ako spoločník s.r.o.                                        (*) s.r.o - vlastníkom aspoň 50% spoločnosti, resp. s manželkou/manželom nemajú rozdelené BSM a sú výluční vlastníci spoločnosti)  X ANO*)
10% obratu/12
 (*) živnostník  
**)s.r.o. -  100% vlastník s.r.o) 
ANO*)  ANO**) 
 
50% obratu na účte
 (*) vybrané komory) 
ANO*) ANO*)
  
Na základe mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom, banka s kapacitných dôvodov predlžuje možnosť preplácania poplatku za predčasné splatenie pri refinančnej hypotéke do 30.04.2020.
Predĺženie benefitu platí pre všetky doteraz platné banky a za pôvodných podmienok ( max. do 1.500 eur):
 • SLSP
 • Prima banka
 • Sberbank
 • Tatra banka
 • ČSOB
 • Poštová banka
 • Unicredit Bank
 • OTP Banka
 
V prípade, ak sa klienti nemôžu dostaviť načas k podpisu zmluvných dokumentov k hypotéke je potrebné kontaktovať hypotekárneho špecialistu a pobočku VÚB. Banka klientovi umožní predlženie času na  podpis zmluvných dokumentov klientom až na 90 dní.  Predlženie času na podpis zmluvných dokumentov nie je automatické a vždy je potrebné kontaktovať hypotekárneho špecialistu, resp. pobočku pokiaľ by sa klient nevedeli dostaviť načas.
 

ČSOB - mimoriadne zmeny od 23.3.2020

Úvery na bývanie - hypotéky

Úver bude poskytnutý max. do LTV 60%. Ak aspoň jeden zo žiadateľov (hlavný žiadateľ aj spolužiadateľ) o úver dokladuje príjem ako:
 • SZČO
 • majiteľ s.r.o.
 • zamestnanec vlastnej s.r.o.
 • zamestnanec s.r.o., ktorú vlastní rodinný príslušník
 • externý partner, ktorý bude žiadať o úver
 
Dočasne neakceptovateľný príjem 

Ak aspoň jeden zo žiadateľov (hlavný žiadateľ aj spolužiadateľ) o úver dokladuje príjem:
 • zo zahraničia
 • opatrovateľka v Rakúsku
 • SZČO v ČR
 
Úvery nezabezpečené nehnuteľnosťou – Spotrebiteľské úvery, Povolené prečerpanie účtu, Kreditné karty

Dočasne neakceptovateľný príjem 

Ak aspoň jeden zo žiadateľov (hlavný žiadateľ aj spolužiadateľ) o úver dokladuje príjem:
 • SZČO v SR a v ČR
 • majiteľ s.r.o.
 • zamestnanec vlastnej s.r.o.
 • zamestnanec s.r.o., ktorú vlastní rodinný príslušník
 • zo zahraničia 
 • príjem externého partnera zo sprostredkovateľskej činnosti, ktorý bude žiadať o úver 
 
 Rozpracované a už prevzaté Žiadosti o úver bude banka posudzovať individuálne.
 

UniCredit Bank - mimoriadne zmeny od 24.3.2020

Banka zavádza dočasné obmedzenie poskytovanie PRESTO úverov.

Dočasné zmeny:
 • banka pozastavuje poskytovanie PRESTO úverov novým klientom (novým klientom sa pre tieto účely rozumie klient, ktorý si uzatvoril v banke prvý produkt v posledných troch mesiacoch)
 • pre žiadosti podané do 24.3.2020 neplatia žiadne obmedzenia, žiadosti budú spracované za štandardných podmienok
 • pre klientov, s pravidelne zasielaným príjmom do UniCredit Banky, bude platiť dočasné obmedzenie pre maximálnu splatnosť PRESTO úveru na 5 rokov
Dočasné zmeny pravidiel poskytovania Hypoúverov  od 29.3.2020

Hypoúvery pre nových klientov
(novým klientom sa pre tieto účely rozumie klient, ktorý si uzatvoril v banke prvý produkt v posledných troch mesiacoch).
Všetky prípady, mimo doleuvedených pravidiel, budú zamietnuté z úrovne pobočky, bez možnosti výnimiek.

Hypoúvery pre existujúcich klientov  Bez zmeny s výnimkami:
Príjem zo zahraničia banka neakceptuje.
Úplný trvalý invalidný dôchodok banka neakceptuje, ak ide o jediný príjem v úverovej žiadosti.  
Rozpracované žiadosti do 29.3.2020.
Žiadosti rozpracované po 29.3.2020 budú posudzované podľa nových, dočasných pravidiel.  

Prima banka - mimoriadne zmeny od 24.3.2020


Banka bude poskytovať hypotéky za dočasných podmienok:

Hypotekárny úver: kúpa, konsolidácia, údržba, prerábka nehnuteľnosti  
 • štandardná hypotéka - maximálna výška LTV pre jedného dlžníka je 70% + max. výška úveru 120-tisíc eur, max. výška úveru pre žiadateľa z mesta je 120-tisíc eur, pre  žiadateľa z obce 100-tisíc eur
 • štandardná hypotéka - maximálne LTV pre dvoch dlžníkov je 75%
 • banka SZČO neakceptuje pri žiadnom type úveru
 • príjem zo zahraničia banka neakceptuje pri žiadnom type úveru
 • výška úveru mimo mesto a obce bude max 100-tisíc eur
 
Hypotéka na čisté refinancovanie
 • pri dvoch dlžníkoch do 100% LTV
 • pre žiadateľov z krajského mesta max. výška poskytnutého úveru 180-tisíc eur
 • pre žiadateľov z okresného mesto max. výška poskytnutého úveru 120-tisíc eur
 • pre žiadateľov z obce max. výška poskytnutého úveru 100-tisíc eur
 • pre jedného žiadateľ max. výška  poskytnutého úveru 120-tisíc eur
 • maximálne LTV je 100% pre dvoch žiadateľov  
 • podmienkou prenosu hypotekárneho úveru a spotrebného úveru je minimálne 16 splátok 


Slovenská sporiteľňa - mimoriadne zmeny od 8.4.2020

Ukončenie financovania klientov
 • zamestnaných v Agentúrach dočasného zamestnávania a  
 • cudzích štátnych príslušníkov (CŠP) s pracovným pomerom v SR
Žiadosť o úver bude zamietnutá, ak bude min. jeden z účastníkov úveru spĺňať vyššie uvedené, pravidlo platí pre všetky ÚNB (aj refinancovanie bez dokladovania príjmu). 
 
Financovanie klientov
• s pracovným pomerom na dobu určitú
• s pracovným pomerom kratším ako 13 mesiacov 
zamestnaných v zahraničí, bude možné iba po individuálnom posúdení každého prípadu, pričom budeme akceptovať iba klientov s predpokladanou nízkou úrovňou rizika  
 
Akceptovaní budú iba klienti so stabilným a dlhodobo udržateľným príjmom (nedostatkové a vysokokvalifikované profesie, ktoré sú všeobecne odolné voči sezónnym vplyvom a rizikám hospodárskeho poklesu), ako napr. IT špecialisti, lekári, zdravotné sestry, inžinieri v priemysle, sudcovia, notári, vojaci, policajti a pod. 

Uvedený individuálny prístup sa bude uplatňovať ak min. jeden z účastníkov úveru bude spĺňať vyššie uvedené, pravidlo platí pre všetky Úvery na bývanie (aj refinancovanie bez dokladovania príjmu). 
 
Ďalej bude v týchto prípadoch platiť, že:
maximálne LTV schválených úverov bude 80%, resp. menej, a to pre všetky účely úveru 
• dofinancovanie klienta prostredníctvom Spotrebného úveru KOMBO nie je možné 
• pri pracovnom pomere kratšom ako 13 mesiacov bude potrebné vždy predložiť kópiu platnej pracovnej zmluvy klienta

Pokiaľ neviete, aký typ hypotéky zvoliť a chcete sa rozhodnúť správne, poradia vám naši hypotekárny špecialisti. Neváhajte nás kontaktovať, radi vám zodpovieme na prípadné otázky.


Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách