Zverejnené: 17.06.2024

Od 1. júla 2024 sa mení výška životného minima. Na čo všetko to má vplyv?


Article image
K 1. júlu bežného kalendárneho roka sa vždy upravuje výška životného minima na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Životné minimum upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom platí, že ide o spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Výšku životného minima zverejňuje štatistický úrad.


Ako sa určuje výška životného minima?

Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že platné sumy životného minima sa vynásobia:
 • koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu, ak je koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie alebo
 • koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie - ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.
Rozhodujúcim obdobím , za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Podľa Štatistického úradu SR sa index spotrebiteľských cien sa za apríli 2024 medziročne zvýšil za nízkopríjmové domácnosti o 1.9  %.  Tento koeficient by mal byť smerodajný pri úpravách súm životného minima od 1.7.2024.

Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že platné sumy životného minima sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.


Do výpočtu životného minima sa zahrňujú členovia rodiny, ktorí spoločne bývajú. Môžu to byť rodičia, súrodenci, manžel alebo manželka a deti.

Suma životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024
 • 268,88 eur - jedna plnoletá fyzická osoba.
 • 187,57 eur - ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba.
 • 122,77 eur - neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa.

Suma životného minima od 1.7.2024 do 30.6.2025
 • 273,99 eur - jedna plnoletá fyzická osoba.
 • 191,14 eur - ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba.
 • 125,11 eur - neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa.

Suma rodičovského príspevku od 1.1.2025
 • 351,80 eur, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské.
 • 482,30 eur, ak rodič na dané dieťa poberal materské.

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2025
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka je 5 753,79 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku v roku 2025
 • Nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 5 260,61 eur.

Sadzba dane v roku 2025
 • 19 % zo základu dane do výšky do 48 441,43 eur.
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 48 441,43 eur.

Daň za rok 2025 sa nevyrubí a neplatí
 • Ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2025 nepresiahnu 2 876,90 eur.
 • alebo ak daň za rok 2025 nepresiahne 17 eur.

Predčasný starobný dôchodok
 • Od 1.7.2024 do 30.6.2025 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,40 eur, čo je suma 1,6-násoboku životného minima.

Uchádzači na úrade práce
 • Evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2024 do 30.6.2025 môže zarobiť 273,99 eur mesačne.


Vplyv životného minima na výšku hypotéky

Životné minimum sa od júla zvýši, čo môže niektorým spôsobiť problém pri vybavovaní hypotéky. Žiadateľovi o úver musí vychádzať po splátke úveru finančná rezerva vo výške minimálne 40 percent čistého príjmu. Banka pri žiadosti o úver odpočíta z čistého príjmu sumu životného minima za každého člena domácnosti a budúcu splátku úveru. Ľuďom s hraničným príjmom môže aj niekoľkoeurové zvýšenie životného minima zabrániť v získaní dostatočne vysokého úveru.

Ľuďom, ktorí majú hraničný príjem, môže aj niekoľkoeurové zvýšenie životného minima zabrániť získať úver. V takom prípade im neostáva iné, ako hľadať lacnejšiu nehnuteľnosť, online žiadosť o novú hypotéku, doloženie ekologického certifikátu alebo požiadať o nižšiu hypotéku.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách