Zverejnené: 20.04.2017

Poštová banka má od 3.4.2017 v ponuke hypotéku


Article image

Poštová banka od apríla poskytuje klientom  nový Úver na bývanie. K Úveru poskytuje doplnkovú službu ÚSPORA, ktorú si klient môže zriadiť už pri podaní žiadosti o úver.
 

Úrokové sadzby

Úrokové sadzby so službou Úspora

  • fixácia 1 a 2 roky od 0,775 %
  • fixácia 3 roky od 0,725 %  
  • fixácia 5 rokov od 0,825 %

 

Úrokové sadzby bez služby Úspora

  • fixácia 1 a 2 roky od 1,55 %
  • fixácia 3 roky od 1,45 %  
  • fixácia 5 rokov od 1,65 %

 

Prehľad poplatkov k Úveru na bývanie

Poplatok za poskytnutie úveru:   0,80 % (min.250 €)
Predčasné splatenie úveru na bývanie alebo jeho časti *: Reálne náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru    
Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta vrátane zriadenia služby Offset s dodatkom k Zmluve o úvere na bývanie: 200 €
Náklady na vymáhanie úveru na bývanie: reálne náklady     
Poplatok za vystavenie potvrdenie o zostatku úveru **/súhlasu na žiadosť klienta:  100 €
Poplatok za vedenie služby Offset (mesačný): 3 €
 

Služba ÚSPORA

Banka poskytuje doplnkovú  službu ÚSPORA, ktorou si klient  môže znížiť úrok na úvere až na 0,725 %. Klient  ale musí mať nasporených aspoň 50 % zo sumy, ktorú si chce požičať. Maximálne možné zníženie úrokovej sadzby  je 50 % - polovica pôvodnej úrokovej sadzby. Na jeden úver môže byť naviazaných päť účtov ÚSPORA. Finančné prostriedky zo sporiaceho účtu si môže klient kedykoľvek vybrať. 

Službu ÚSPORA aj sporiaci účet si môže klient  zriadiť  pri podaní žiadosti o úver . Sporiaci účet k úveru môže mať aj rodič, iný rodinný príslušník alebo priateľ.

Aktuálny úrok a splátku na úvere na bývanie bude banka pravidelne prepočítavať na mesačnej báze podľa aktuálneho stavu na sporiacich účtoch.

 

Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie


Základný súbor 1 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti a invalidity:  0,05% zo sumy schváleného úveru na bývanie
Komplexný súbor 2 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti, invalidity a práceneschopnosti: 0,07% zo sumy schváleného úveru na bývanie

(Výška nákladov spojených s poistením je uvedená za jedného poisteného a jeden súbor poistenia na jedno poistné obdobie)

 

*Nevzťahuje sa na: predčasné splatenie a mimoriadne splátky realizované v období výročia fixácie úrokovej sadzby a na mimoriadne splátky do výšky 20 % z nesplatenej istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia Zmluvy o úvere na bývanie
** poplatok sa neúčtuje v prípade úplného splatenie úveru
 

Porovnať všetky hypotéky a ich úrokové sadzby môžete TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách