HC


Zverejnené: 12.08.2020

Pôžičky, aké akcie banky ponúkajú


Article image

Pripravili sme pre vás prehľad bankových akcií pri pôžičkách, ktoré v súčasnosti banky ponúkajú.

ČSOB –  Bezúčelový spotrebný úver

Možnosť zníženia úrokovej sadzby až o 1 % za aktívne využívanie účtu v ČSOB
Aktívne využívanie účtu - (príjem na účet 400 €, 3 pravidelné platby, 5 platieb debetnou alebo kreditnou kartou).
Jednorazový spracovateľský poplatok 20 €.

VÚB – Pôžička na čokoľvek

50% zľava z poplatku za poskytnutie úveru online.

Pôžička s odmenou - okamžité zníženie úrokovej sadzby o 2 % p. a.

Pre ponechanie zvýhodnenej úrokovej sadzby je potrebné pôžičku riadne splácať, poukazovať na bežný účet pre splácanie vo VÚB sumu aspoň vo výške 2 – násobku mesačnej splátky úveru a realizovať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti len za nasledovných podmienok: 

 • pri dĺžke splatnosti 13 - 36 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená počas celého jej trvania
 • pri dĺžke splatnosti 37 - 96 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená do polovice doby splatnosti a súčasne po dobu minimálne 3 rokov. 

Zľava z úrokovej sadzby zaniká tiež v prípade, ak:

 • sa dlžník dostane do omeškania so splácaním s dvomi a viac po sebe nasledujúcimi anuitnými splátkami alebo inými peňažnými záväzkami z úverovej zmluvy
 • nebude splnená požiadavka minimálnej výšky mesačného kreditného obratu na účte minimálne 3 po sebe nasledujúce mesiace.
Vrátenie poplatku za poskytnutie pôžičky do výšky 100 % po 18-tich mesiacoch za aktívne využívanie účtu vo VÚB, pri úvere do 3 000 € okamžité vrátenie poplatku.

mBank – mPôžička Plus

Úroková sadzba pôžičky s poistením schopnosti splácať úver:
Od 3,90% p.a. pri výške úveru od 16 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.
Od 4,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € do 16 000 € pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.
Od 5,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 24, 36, 48 a 60 mesiacov.
Od 6,90% p.a. pri výške úveru od 2 001 € do 4 000 € pri dobe splatnosti 24, 36, 48, 60, 72 a 84 mesiacov, pri výške úveru od 8 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 12 mesiacov.
Od 7,90% p.a. pri výške úveru od 350 € do 8 000 € pri dobe splatnosti 12, 24, 36, 48 a 60 mesiacov.

Úroková sadzba pôžičky bez poistenia schopnosti splácať úver:
Od 5,90% p.a. pri výške úveru od 16 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.
Od 6,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € do 16 000 € pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.
Od 7,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 24, 36, 48 a 60 mesiacov.
Od 8,90% p.a. pri výške úveru od 2 001 € do 4 000 € pri dobe splatnosti 24, 36, 48, 60, 72 a 84 mesiacov, pri výške úveru od 8 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 12 mesiacov.
Od 9,90% p.a. pri výške úveru od 350 € do 8 000 € pri dobe splatnosti 12, 24, 36, 48 a 60 mesiacov.

mPôžička Plus s nulovým úrokom
Parametre pôžičky:

 • výška úveru od 350 € do 1500 €,
 • doba splatnosti úveru 12 alebo 24 mesiacov,
 • úroková sadzba 0% p.a.,
 • poplatok za poskytnutie úveru 2% z výšky úveru,

UniCredit Bank – Bezúčelový PRESTO úver

 Znížte si úrok 11,08 % p.a. na 3,89 % p.a.

Ako získať odmenu?

 • dohodnúť si PRESTO Úver na čokoľvek s dobou splatnosti 76, 84 alebo 96 mesiacov, odmena bude realizovaná formou predčasnej splátky, ktorú banka uhradí za klienta po zaplatení 60., 66. alebo 72. splátky,
 • splácať úver riadne a načas
 • nezrealizovať predčasné splatenie časti alebo celého úveru

Splnenie podmienok pre získanie odmeny za riadne splácanie je jednoduché

K priznaniu odmeny postačuje:

 • pravidelné splácanie úveru bez predčasnej splátky
 • so splátkou nebudete meškať dlhšie ako 29 dní
 • s úhradou splátky sa omeškáte maximálne 3 krát v lehote 6-29 dní (t.j. že aj pri omeškaní 5 dní pri každej splátke neprichádzate o odmenu)

Prima banka – Pôžička

Poplatok za poskytnutie pôžičky bude klientovi vrátený po 18 mesiacoch od poskytnutia úveru za podmienok:
•    klient nebol nikdy v omeškaní so splátkou úveru alebo poplatkom
•    pôžičku úplne alebo čiastočne predčasne nesplatili
•    stále ju spláca z Osobného účtu
 

Cetelem – Pôžička na čokoľvek

Možnosť získať späť 1 mesačnú splátku.

Podmienky vrátenia mesačnej splátky

 • klient uzatvorí s bankou zmluvu o spotrebiteľskom úvere v čase od 01. 07. 2020 do 31. 08. 2020 v minimálnej výške 7 000 € a s dobou splatnosti úveru minimálne 48 mesiacov  s úrokovou sadzbou od 5,90 % p.a.
 • bude pravidelne uhrádzať mesačné splátky do 15. dňa v mesiaci
 • klient nepožiada o odklad splátok na úvere 
 • zároveň sa klient prihlási, resp. registruje do klientskej zóny Banky
 • úver klient predčasne nesplatí do 24 mesiacov od jeho poskytnutia
 • v prípade refinancovania iných úverov v Banke súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov nepresiahne  20 % z celkovej výšky úveru poskytnutého  od 1.7.2020 do 31.8.2020

Tatra banka -  Bezúčelový úver

Úroková sadzba od 5,99 % p.a., ktorá sa počas celej doby splácania nemení

Slovenská sporiteľňa – Moderná pôžička

Úrok od 5,90% p.a.
100 % zľava zo spracovateľského poplatku. 

Pôžičku vybavíte v Georgeovi online a rýchlo už do 10 minút
 

Poštová banka -  Dobrá pôžička

Úroková sadzba od 5,00 % p.a., po zľave od 4,00 % p.a. 

50% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.

Kampaň - Veľké plus 

Pri aktívnom využívaní UŽITOČNÉHO ÚČTU (debetné transakcie vo výške min.200 € mesačne prostredníctvom platobnej karty, pravidelných platieb formou inkasa, trvalého príkazu alebo cez elektronické bankovníctvo - Internet banking alebo mobilná aplikácia) a riadnom splácaní pôžičky inkasom z UŽITOČNÉHO ÚČTU získate zľavu 1 % z úrokovej sadzby.

Ušetrenú sumu banka každý mesiac vráti na účet klienta.

Pôžička s úrokom 0 %

Parametre pôžičky

 • výška 600 €, 800 € alebo 1 000 €
 • splatnosť 20 mesiacov
 • úroková sadzba 0 % p.a.
 • pri čerpaní na účet  Poštovej banky bez poplatku za poskytnutie


Podmienky získania pôžičky

 • požiadať o Dobrú pôžičku
 • požadovaná výška pôžičky musí byť 600 €, 800 € alebo 1000 € so splatnosťou 20 mesiacov
 • čerpanie a splácanie pôžičky z osobného účtu vedeného v Poštovej banke
 • žiadateľ, resp. spolužiadateľ o úver disponujú min. výškou a typom príjmu, ktorý banka akceptuje
 • pôžička s benefitom nemôže vyť použitá na splatenie existujúcich záväzkov v Poštovej banke

OTP -  otp EXPRES úver

Úroková sadzba od 4,50 % p. a.
Podmienka získania úrokovej sadzby:
•    poistenie úveru
•    aktívne využívanie bežného účtu v OTP 
Aktívne využívanie účtu - poukazovanie mzdy alebo iného príjmu v min. výške 300 € na bežný účet vedený v OTP Banke, min. 3 platby kartou u obchodníka každý mesiac, min. 1 trvalý príkaz alebo 1 výzva na inkaso mesačne.

Raiffeisen Bank – PÔŽIČKA

 Pôžička s odmenou

 • za riadne splácanie pôžičky možnosť získať odmenu až do výšky 459 €
 • odmena je klientovi vyplácaná každý rok
Podmienky získania odmeny:
 • riadne a včas splácať pôžičku 
 • dodržať dobu splatnosti a výšku mesačnej splátky
 • odmena sa vzťahuje na pôžičky od 2 050 € do 30 000 €

 

Porovnanie pôžičiek všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách