Zverejnené: 23.05.2022

Práceneschopnosť


Práceneschopnosť a jej dlžku trvania určuje ošetrujúci lekár. V prípade práceneschopnosti vzniká zamestnancovi nárok na náhradu príjmu vo výške 25% z denného vymeriavacieho základu od 1. do 3. dňa PN a vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu od 4. do 10. dňa PN. Túto náhradu príjmu hradí zamestnávateľ. Od 11. dňa vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské hradené cez Sociálnu poisťovňu. Zamestnanec si nárokuje náhradu príjmu predložením potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré mu odovzdá lekár.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách