Zverejnené: 23.05.2023

Prečo rozmýšľať nad refinancovaním hypotéky v tej istej banke?


Article image
Refinancovanie úveru je vyplatenie jedného úveru novým. Cieľom refinancovania hypotéky je znížiť si mesačnú splátku súčasného úveru. Pri refinancovaní môžete do istej sumy požiadať o navýšenie hypotéky bez toho, aby ste museli dokladovať výšku príjmu. Máte tiež možnosť predĺžiť dobu splácania, v niektorých bankách dokonca až na 40 rokov. Najčastejšie sa refinancujú hypotéky a to v čase, keď sa končí fixácia úrokovej sadzby. Refinancovať hypotéky je možné počas celej lehoty ich čerpania, no nie vždy sa to oplatí, pretože za predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy si banky účtujú vysoké poplatky.

Refinancovanie hypotéky v pôvodnej banke s navýšením

O refinancovanie hypotéky žiadajte v banke, v ktorej ste klientom. Najväčšiu šancu na dohodnutie nižšej úrokovej sadzby máte v banke, v ktorej máte vedený aj osobný účet. Ideálne, ak vám na neho pravidelne chodí aj príjem. Banka má vďaka pohybom na účte prehľad o tom, ako s financiami hospodárite. Vo váš prospech hrá aj aktívne prispievanie na sporiaci účet, prípadne investovanie prostredníctvom banky. Môžete tak ušetriť čas a získať adekvátne podmienky aj bez toho, aby ste museli meniť banku.

Je veľmi pravdepodobné, že sa podarí dohodnúť výhodnejšie podmienky v pôvodnej banke. Situácia hrá v prospech klienta, keďže objemy hypoték pre rastúce úroky a klesajúcu dostupnosť výrazne klesajú a banky sa snažia udržať si klientov. Aj keď...

Banka úrok na hypotéke len tak sama od seba nezníži. Dokonca aj pri výročí fixácie ponúka tá istá banka existujúcim klientom vyššie úroky ako novým, ktorí si hypotéku berú teraz (až na pár výnimiek). Ak chcete nižší úrok na hypotéke, tak musíte niečo pre to spraviť. Aktivita sa vyplatí v podobe úspory na preplatení. Banky dokonca zvyknú robiť to, že vám pošlú „tzv. refixačný list“, v ktorom je komunikovaná vyššia sadzba, aby vás banka dostala na stretnutie a mohla prejsť vaše financie komplexne, prípadne ponúknuť produkt, ktorý ešte nemáte.

Zmena záložného práva

Niekedy sa stáva, že klienti potrebujú zmeniť predmet zabezpečenia a vymeniť pôvodnú založenú nehnuteľnosť za inú. Aj pri tejto príležitosti, keďže dochádza k zmene zmluvných podmienok a vzniku novej ťarchy v prospech banky, sa môže oplatiť refinancovanie hypotéky v tej istej banke, dokonca to môže byť lacnejšie. A to preto, že banky si za zmenu zmluvných podmienok účtujú dosť vysoké poplatky. A v prípade refinancovania hypotéky v tej istej banke, ak nezaplatíte poplatok za predčasné splatenie ani za novú hypotéku, môžete okrem zníženia úrokovej sadzby ušetriť aj na poplatku za zmenu zmluvných podmienok.

Podmienky refinancovania hypotéky

K refinancovaniu dochádza z viacerých príčin, napr.:
  • vysoké splátky na aktuálnom úvere,
  • možnosť získať lepšie podmienky po skončení fixácie,
  • neschopnosť v súčasnosti splácať načas,
  • nespokojnosť so súčasnou bankou.
Podmienky úverov sa, samozrejme, menia a to, čo bolo pre vás výhodné, sa časom môže zmeniť na nevýhodné. Dôvodom refinancovania je zvyčajne vysoká úroková sadzba = veľké preplatenie, vysoká mesačná splátka alebo príliš dlhá doba splácania úveru.

O refinančný úver môže požiadať každý, kto má minimálne jeden úver a ak splníte podmienky na poskytnutie úveru, bude vám úver poskytnutý.

Pre získanie refinančného úveru je potrebné splniť nasledovné podmienky: 
  • vek od 18 do 69 rokov,
  • občan SR s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR,
  • preukázateľný zdroj príjmu (napr. zo závislej činnosti alebo z podnikania),

Ako postupovať pri refinancovaní hypotéky

V prvom rade si cez refinančnú kalkulačku vypočítajte, či sa vám úver oplatí refinancovať. V prípade, že sa vám refinancovanie úveru javí ako dobrá voľba, prvým krokom by malo byť požiadanie o prehodnotenie úrokovej sadzby v banke, ktorá vám poskytla pôvodný úver. Pokiaľ ponuka vašej banky nebude zodpovedať vašim očakávaniam, zvážte ďalšie ponuky.

V prípade, že nová hypotéka nie je vyššia ako vyplácaná hypotéka o viac ako 5 % alebo 2 000 eur, a zároveň nová splátka nie je vyššia ako aktuálna, nie je potrebné dokladovanie príjmu. To však neznamená, že príjem nemusíte mať.

Zostať v pôvodnej banke nemusí byť vždy najvýhodnejšie. Veľa bánk má rôzne ponuky, ktoré vám môžu vykompenzovať napríklad poplatok za predčasné splatenie hypotéky počas trvania fixácie, ocenenie nehnuteľnosti na vlastné náklady alebo interným spôsobom, preplatia kolky na kataster, umožnia mimoriadne vklady bez poplatku aj nad rámec zákonných 20 % a ešte vám dajú aj nižší úrok.

Zo zákona vám musí každá banka umožniť refinancovanie úveru v tej istej banke alebo prechod do inej banky bez poplatku. Ak chcete výhodnejšie podmienky pri hypotéke alebo ju potrebujete navýšiť, je ideálne zaoberať sa možnosťami a podmienkami aj ostatných bánk, nie len vo vašej pôvodnej banke.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
TIP OD NÁS: Refinancovanie úveru znamená načerpanie nového úveru. Podmienky úverov sa menia a to, čo bolo pre vás výhodné predtým, nemusí byť teraz. Dôvodom refinancovania je zvyčajne vysoká úroková sadzba, vysoká mesačná splátka alebo príliš dlhá doba splácania úveru.

Ako pri každom úvere, aj pri tom refinančnom by ste mali byť pozorný a poriadne si všímať úrokovú sadzbu, aká je celková splatnosť, aká je výška RPMN a o koľko daný úver preplatíte. Veľmi dôležitý pri refinancovaní je výber banky. Preto je potrebné
porovnať si jednotlivé ponuky viacerých bánk a vybrať si tú najlepšiu. A tu je na mieste osloviť hypotekárneho špecialistu, ktorý vybaví všetko za vás.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách