Zverejnené: 19.04.2017

Predčasné splatenie úveru


Hodnotenie
0x

Predčasné splatenie úveru umožňuje klientovi po dohode s bankou uhradiť pohľadávky plynúce z úveru pred lehotou splatnosti úveru.

Predčasné splatenie môže byť spoplatnené, napríklad 1% z predčasne splatenej sumy. Podmienky pre predčasné splatenie úveru sú uvádzané v obchodných podmienkach bánk alebo v úverových zmluvách. Dohoda o predčasnom splatení úveru musí mať vždy písomnú formu.