Zverejnené: 13.04.2017

Premlčanie


Doba, po ktorú sa môže uplatniť nárok voči fyzickej, alebo právnickej osobe. Ak sa uplatní nárok po tejto lehote, môže povinný namietať premlčanie.

V poisťovníctve ide o vymáhanie poistných náhrad uplatnených po zákonom stanovenej lehote. Poisťovňa môže nároky z poistenia uznať tým, že nenamieta premlčanie a poistnú náhradu vyplatí napriek tomu, že podľa právnych predpisov na ne nie je nárok.

Svoje právo na dlžné poistné môže poisťovňa uplatniť na súde kedykoľvek, ak ho však uplatní po trojročnej premlčacej dobe od jeho splatnosti, môžete na súde vzniesť námietku premlčania, na základe ktorej súd nebude môcť priznať poisťovni premlčané právo. V prípade, ak je vymáhanie neuhradeného poistného už vo fáze exekučného konania, tak premlčacia doba neplynie a exekútor Vám môže siahnuť na majetok bez nejakého časového obmedzenia.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách