HC


Zverejnené: 08.04.2021

Refinancovanie pôžičky, kedy sa oplatí?


Article image

K refinancovaniu pôžičiek klientov motivuje viacero dôvodov, ako napríklad znížiť si mesačnú splátku pôžičky, skrátiť dobu splácania pôžičky, nespokojnosť so službami banky a podobne. Úvery môžu byť refinancované aj viackrát, lebo zmyslom refinancovania je ušetriť na úrokoch čo najviac.

Čo je refinancovanie a konsolidácia?

Refinancovanie úveru je nahradenie starej pôžičky alebo úveru novou, výhodnejšou. V praxi sa refinancovanie často spája aj s navýšením existujúcej pôžičky. Pokiaľ máme viacero úverov, každý má často iný dátum splatnosti mesačných splátok a mnohé pôžičky sú možno aj zbytočne drahé, riešením môže byť vyplatenie viacerých pôžičiek jednou, novou. V takom prípade hovoríme o konsolidácii pôžičiek.

Refinancovať je možné hypotéky, úvery na nehnuteľnosti aj rôzne druhy spotrebiteľských úverov a pôžičiek.

 

Kedy sa refinancovanie oplatí?

Pri pôžičkách je pomerne jednoduchou pomôckou spočítať si všetky zostávajúce mesačné splátky a porovnať ich so sumou splátok novo poskytnutého úveru. Ak sú s novým úverom spojené ďalšie náklady, je potrebné ich k tejto sume pripočítať. Rozdiel týchto súm dá odpoveď na to, či sa refinancovanie oplatí, alebo nie. Keďže v prípade pôžičiek ide zvyčajne o krátkodobé úvery, táto pomôcka poskytne pomerne presné výsledky.

V prípade hypotéky je asi najlepšou pomôckou interaktívna kalkulačka, ktorá vypočíta výhodnosť refinancovania po zohľadnení všetkých nákladov na refinancovanie.

 

Prehľad poplatkov jednotlivých bánk za predčasné splatenie úveru

mBank

Bez poplatku

Poštová banka

Bez poplatku

Raiffeisen bank 

Bez poplatku

SLSP

Bez poplatku

ČSOB

Poplatok je  1 %, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok, 

resp. 0,50 % z predčasne splatenej čiastky úveru ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepresahuje jeden rok.

Poplatok nie je účtovaný, ak suma mimoriadnych splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej mimoriadnej splátky nepresahuje 10-tisíc eur.

Prima banka

Maximálne 0,50% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej a maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok.

Ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10 -tisíc eur, je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez úhrady účelne vynaložených nákladov súvisiacich so splatením úveru pred lehotou splatnosti.

Tatra Banka 

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke s súvislosti s predčasným splatením úveru.
Poplatok sa platí, len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10- tisíc eur .
Náklady na predčasné splatenie úveru nesmú v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch presiahnuť 1 % /0,50 % z predčasne splácanej sumy úveru, ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou.

UniCredit Bank

Banka si určuje poplatok za predčasné splatenie úveru iba v prípade, ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov, vrátane poslednej splátky, presahuje 10-tisíc eur.

Poplatok 0,50% z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru do 1 roka vrátane,
1% z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru nad 1 rok.

VÚB banka 

3 % z predčasne splatenej čiastky úveru, platí pre úvery poskytnuté do 10.6.2010 (vrátane)
1 %, / 0,50 % z predčasne splatenej čiastky, platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010 (vrátane)
Bezplatne, ak suma splátok splateného spotrebiteľského úveru vykonaných pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10-tisíc eur.

Cetelem

Banka má poplatok za predčasné splatenie úveru iba v prípade, ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov, vrátane poslednej splátky, presahuje 10-tisíc eur.

Poplatok je  1 %, / 0,50 % z predčasne splatenej čiastky úveru.

OTP Banka

Poplatok vo výške nákladov, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením úveru, max. 1 %, resp. 0,50 % z predčasne splatenej istiny.
Bez poplatku, platí pre úver vo výške maximálne 10-tisíc eur počas predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov.

Ak ste len začali uvažovať nad spotrebným úverom, pozrite si naše prehľadné porovnanie podmienok jednotlivých bánk. V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom predčasného splatenia úveru alebo hľadáte čo najvýhodnejšiu pôžičku, neváhajte nás kontaktovať.

S čím všetkým sa možete stretnúť pri refinacovaní úveru sa možete dočítať aj  TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách