Zverejnené: 10.08.2023

Reverzná hypotéka


Reverznú hypotéku v súčasnosti na Slovensku neponúka žiadna z bánk,  naopak v zahraničí je to bežný produkt, o ktorý majú dôchodcovia záujem. Podmienkou je mať určitý minimálny vek a vyhovujúcu nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa o reverznú hypotéku.

Pri reverznej hypotéke sa neplatí daň, v prípade ak si dedičia seniorov chcú nehnuteľnosť ponechať. V takom prípade stačí ak vrátia požičanú sumu aj úrokmi. Ak o dom alebo byt  dediči nemajú záujem, ich trhová hodnota sa časom zvýši a bude vyššia ako suma hypotéky,  agentúra dom alebo byt predá a rozdiel vyplatí dedičom. Nehnuteľnosť  nesmie byť neobývaná viac ako jeden rok. V príde úmrtia posledného dlžníka hypotéky, si jeho dediči môžu dohodnúť s bankou, že v danej nehnuteľnosti môžu bývať, kým si nenájdu nové bývanie, ale to najviac na jeden rok.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách