Zverejnené: 12.04.2017

Skimming


Skimming sa spája s platobnými kartami k účtu. Je to podvodné načítanie údajov z platobnej karty (z magnetického prúžku platobných kariet). Skopírujú sa údaje z platobnej karty bez toho, aby o tom užívateľ vedel. Skimmingové zariadenie sú umiestnené do bankomatov, tak že si to vo väčšine prípadov nikto nevšimne.

Skimmerové zariadenie je po väčšine uložené na mieste, kde sa vkladá platobná karta. Pri vložení platobnej karty do bankomatu, vlastne klient vloží kartu do skimmera, ktorý  údaje z platobnej karty načíta do svojej pamäte. Je zložený z časti, ktorá načítava PIN kód a z časti, ktorá načítava údaje z platobnej karty. Platobnú kartu možno zneužiť vyrobením falošnej karty len v prípade, ak sa podarí načítaj oba údaje.

K skopírovaniu platobnej karty môže dôjsť nie len v bankomatoch, ale aj u obchodníka pri bezhotovostnom platení. Najčastejšie sa to stáva na benzínových pumpách, v baroch, v kaviarňach a pod. Nikdy by sme nemali platobnú kartu spúšťať z očí a nikomu by sme ju nemali dávať do rúk, chránite tým nie lensvoju platobnú kartu ale hlavne svoj účet. Obsluhu treba požiadať, aby priniesla prenosný terminál k vám.

Pri výbere hotovosti z bankomatu, je potrebné dodržiavať určité zásady

  • Pred vložení platobnej karty do bankomatu, je potrebné si bankomat poriadne prezrieť
  • Presvedčiť sa, že otvor na vloženie karty nie je mechanicky poškodený
  • Pri zadávaní PIN kódu, dávať pozor, či vás nikto nesleduje
  • Pri výbere by nemala byť cudzia osoba
  • Pri zadaní PIN kódu pri výbere alebo pri platbe kartou zakryť číselník rokov alebo iným predmetom
  • Ak bankomat nevydá bankovky, je potrebné skontrolovať, či na otvore nie je nainštalovaný nejaký kryt
  • Pri výbere hotovosti v nočných hodinách je lepšie si nájsť bankomat, ktorý je dobre osvetlený
  • Ak je možnosť, je potrebné si vybrať bankomat v diskrétnej zóne a nie na frekventovanej ulici


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách