Zverejnené: 22.12.2017

Ukončenie poskytovania Hypotekárnych úverov pre mladých


Article image

Od budúceho roka Hypotéky pre mladých čakajú veľké zmeny. Novelou Zákona o úveroch na bývanie a Zákona o dani z príjmov sa k 31.12.2017 končí poskytovanie hypotekárnych úverov pre mladých, ako ich poznáme dnes.  Mladí, ktorí uvažujú nad kúpou vlastného bývania formou hypotéky, by to mali urobiť čím skôr, ak chcú ísť podľa starých pravidiel. Od nového roka sa štátny príspevok zmení na daňový bonus, ktorý je nevýhodnejší.

Tým, ktorým banka schváli hypotéku ešte v tomto roku, získajú zvýhodnenie na prvých päť rokov ešte za súčasných podmienok - zníženie úrokov o 3 %. Ten, kto požiada o úver od 1.1.2018, nezíska nižší úrok, ale môže využiť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, najviac však 400 € ročne. 

Aby mladí získali bonus, musia splniť rovnaké podmienky, aké dnes platia pri dotovaných hypotékach. To znamená, že bonus  získajú ľudia do 35 rokov, s príjmom, ktorý neprekračuje 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci  kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov a osobitého základu dane z príjmov.  

Bonus si bude možné uplatniť na úvery v maximálnej výške 50-tisíc €. Od nového roku si pri zvýhodnených úveroch žiadatelia nebudú môcť požiadať o odklad splátok istiny úveru alebo zníženie mesačnej anuitnej splátky úveru až na polovicu po dobu 24 mesiacov pri narodení dieťaťa.

 

Do kedy bude možné požiadať o zvýhodnenú hypotéku za súčasných podmienok

Slovenská sporiteľňa: do 15. 12. 2017 musí byť odoslaná žiadosť a do 31. 12. 2017 podpísaná úverová zmluva.

Tatra banka: do 15. 12. 2017 musí byť odoslaná žiadosť o úver vrátane kompletnej dokumentácie a následne do 31. 12. 2017 podpísaná úverová zmluva.

ČSOB: do 13. 12. 2017 je potrebné podať žiadosť o úver.

UniCredit Bank: do 20. 12. 2017 je potrebné podať žiadosť o úver. 

OTP a  VÚB: do 31. 12. 2017 musí byť podpísaná úverová zmluva.

Prima banka s účinnosťou od 11.12.2017 ukončila predaj produktu Hypotéka pre mladých.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

 

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách