Zverejnené: 18.04.2017

Úprava poistného


Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky poistníka. Poistné sa môže počas poistnej doby znížiť alebo zvýšiť aj v súvislosti s dohodnutým systémom zliav a prirážok k poistnému.

Úprava poistného si vo väčšine prípadov vyžaduje zánik pôvodného a vznik nového poistenia.

Forma úpravy poistného

Jednou z formy úpravy výšky poistného je aj indexácia. Indexácia je automatická a  vykonáva sa na základe súhlasu klienta pri podpise zmluvy, zväčša vo výročný deň. Uplatňuje sa iba pri poistných zmluvách s bežne plateným poistným počas celej doby platenia poistného okrem posledných troch rokov platenia poistného.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách