HC


Zverejnené: 15.03.2017

Úroky by mohli klesať


Article image

Spotrebný úver

Spotrebný úver sa vďaka ľahkej dostupnosti stáva obľúbeným produktom pre banky a pre klientov. Z pohľadu banky je to jeden z produktov s najväčšou ziskovosťou, z pohľadu klienta nástroj na rýchlejšie si splnenie životných cieľov a najmä teraz v predvianočnom období. Výhodou spotrebného úveru sú fixné úrokové sadzby, ktoré sa nemenia v priebehu splácania, a tým pádom si viete lepšie naplánovať vaše financie do budúcna.

Fixné úrokové sadzby však nie sú pravidlom pri každom spotrebnom úvere. Ďalšou výhodou je, že na zabezpečenie úveru nie je potrebné založiť nehnuteľnosť, avšak treba mať na pamäti, že pri nesplácaní úveru môže dôjsť práve k vymáhaniu finančných prostriedkov cez vašu nehnuteľnosť.

Na trhu existujú účelové a bezúčelové úvery. Pri bezúčelových nepotrebujete dokladovať banke dôvod pôžičky, pri účelovom to potrebné je. Spotrebný úver môže byť dobrým nástrojom pre zlúčenie viacerých úverov a nebankových pôžičiek do jedného výhodnejšieho úveru s nižšou splátkou. Nad spotrebným úverom je možné uvažovať aj pri kúpe auta. Výhodou pri spotrebnom úvere je, že vozidlo je od začiatku vaším majetkom. Avšak je vhodné si porovnať lízingové ponuky s ponukami banky. Nie vždy sa to musí oplatiť. Negatívom spotrebného úveru sú vysoké úrokové sadzby, ktoré sa v mesiaci august pohybovali na úrovni 12,37 %. V súčasnosti banky v rámci kampaní ponúkajú úrok od 7,5 %, tento však nemusí byť dostupný pre každého klienta.

Inštitúcie poskytujúce úvery mali v niektorých prípadoch tak vysoko nastavené marže, až vláda v júni vydala opatrenie, ktorým nastavila maximálnu výšku odplaty na dvojnásobok RMPN pri takomto type pôžičky.

Poplatky sa pohybujú väčšinou okolo 2 % z objemu úveru a poplatok za predčasné splatenie úveru je nižší ako pri hypotekárnom úvere.

Prognózy naznačujú, že najbližší rok by sa sadzby nemali zvyšovať, ale naopak, je tam ešte priestor na zníženie úrokových sadzieb ako je to pri hypotekárnych úveroch. Banky vyjdú na trh s kampaňovými ponukami práve pred vianočnými sviatkami, kedy klienti veľmi radi siahnu po tomto type pôžičky, a to si banky veľmi dobre uvedomujú, čím nastáva konkurenčná "bitka". V predvianočnom období môžeme očakávať zvyšovanie zadlženosti obyvateľstva Slovenska, kde priemerný spotrebný úver je na sume 3 738 eur a novoposkytnutý úver na sume 5 400 EUR. Mnoho ľudí využíva spotrebné úvery pri rekonštrukcii bytu, kedy by skôr mohli využiť hypotekárny úver s výhodnejšími úrokovými sadzbami. Napríklad pri spotrebnom úvere vo výške 15 000 EUR, kde doba splatnosti je 10 rokov a úrok 12,37 % p. a., splátka vychádza na 218 eur mesačne a za úver zaplatíte 26 211 EUR. Pri hypotekárnom úvere vo výške 15 000 EUR, kde doba splatnosti je 10 rokov a úrok 3,18 % p. a., je splátka 146 eur a celkové náklady vás vyjdú na 17 531 EUR, čím pri porovnaní so spotrebným úverom ušetríte 8 680 EUR. Najlacnejším spôsobom na financovanie svojich potrieb však stále je vytvorenie si vlastných zdrojov prostredníctvom sporenia. Dosiahnete tým vytvorenie rezervy na nepredvídateľné udalosti, získate úrok a vytvoríte si tým návyk, že vám peniaze budú odchádzať každý mesiac a v neposlednom rade si nebudete musieť požičať a platiť úrok a poplatky.


ZDROJ: HN; 20/10/2014; 21/10/2014

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách