Zverejnené: 30.7.2015

Variabilný symbol


Hodnotenie
0x

Variabilný symbol predstavuje maximálne desať miestne číslo, ktoré s konštantným symbolom, číslom účtu príjemcu a platiteľa, menou, sumou a dátumom splatnosti je súčasťou prevodného príkazu. Vyplniť variabilný symbol nie je povinné, ale slúži na identifikáciu  a správne zúčtovanie platieb v platobnom styku medzi klientmi banky.