Zverejnené: 04.03.2020

VÚB mení od 1.4.2017 svoj cenník


Article image

VÚB mení podmienky poskytovania zliav z mesačného poplatku za vedenie účtu, zvyšuje  poplatky za hotovostný vklad na účet a bezhotovostný prevod. Banka zaviedla nové poplatky pri kreditných kartách a zároveň ukončila predaj niektorých kreditných kariet.  Zmeny sa dotkli aj poplatkov za zmenu úverových podmienok zo strany klienta.

VÚB KONTÁ

Banka mení podmienky pri odmenách za vernosť

Aktívne využívanie pri  VÚB Účte

Jedna z podmienok je , že  Súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na tomto účte za kalendárny mesiac je min.500 €,  predtým to bolo 300 €

Aktívne využívanie pri VÚB Magnifika

Súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na tomto účte za kalendárny mesiac je min. 1000 € predtým to bolo  800 €

Zmena nastala aj pri Skupine produktov, ktoré sa posudzujú za kalendárny mesiac pre získanie Odmeny za vernosť pre  VÚB účet a VÚB účet Magnifika

  • kreditné karty - min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou vydanou na majiteľa účtu,  predtým 1 zúčtovaná platba
  • sporiaci účet a VÚB AM Prémiové sporenie  - súčet hodnôt realizovaných trvalých príkazov z účtov vedených vo VÚB na ľubovoľné produkty z tejto skupiny za mesiac min. 50 €,  predtým to bolo 25 €
  • zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB  - súčet hodnôt priemerných denných zostatkov na týchto produktoch za mesiac min. 10 000 € predtým to bolo 4 000 €

Balík služieb Start Junior (pred deti od 8 do 14 rokov), banka rozšírila o neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka v mene EUR.

Služby spojené s bežnými, vkladovými účtami a vkladnými knižkami

Poplatok za Mimoriadny výpis (mimo dohodnutého cyklu) a Dotlač výpisu na základe požiadavky klienta sa zvýši na  20 € /výpis, z pôvodných 7 €.
Vydanie osobitného potvrdenia súvisiaceho s vedením účtu, vkladnej knižky, potvrdením o zostatku na účte na základe žiadosti klienta bude s poplatkom 20 €,  predtým bol poplatok 7 €.

Hotovostné operácie na účtoch

Vklad hotovosti na účet bude spoplatnený sumou 0,50 €, doteraz bol  vklad na účet bezplatný .

Poplatok sa zvýšil  za Výber hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta do 5 000 €, resp. prepočet v CM (vrátane) na  3,50 €, predtým bol poplatok 2  €, 

nad 5 000 €, resp. prepočet v CM sa  poplatok znížil 3,50 €, predtým bol 4 €.

Odoslané bezhotovostné SEPA – Europrevody, SEPA inkasá a non sepa prevody

SEPA– Euro prevody a SEPA inkasá v pobočke alebo cez službu Kontakt operátor,  Recyklované SEPA – Euro prevody za každý pracovný deň  budú s poplatkom 0,05 €,   predtým bol poplatok 0,03 €

Non SEPA – prevody:

Do 1 7000 €: elektronicky s poplatkom 10 €,  predtým 9 €, v pobočke  20 €,  predtým  18 €.
Urgentné prevody v rámci VÚB v pobočke s poplatkom 2,20 €,  predtým 1,80 €
Urgentné Non SEPA Euro prevody do inej banky v SR, EÚ a EHP s poplatkom 50 €, predtým 30 €
Urgentné Non SEPA prevody s poplatkom    Non SEPA + 50 €, predtým  Non SEPA + 30 €

Ostatné služby pre SEPA – Euro prevody a SEPA inkasá

Trvalý príkaz (v rámci SEPA krajín), automatický prevod (v rámci SR) - zmena / zrušenie v pobočke bude s poplatkom 2,20 €, predtým 1,80 €.

Zrušenie SEPA – Euro prevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním v pobočke  s poplatkom 2,20 €, predtým 1,80 €.

Recyklované SEPA – Euro prevody za každý pracovný deň s poplatkom 0,05 €, predtým 0,03 €.

Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) -zmena / zrušenie v pobočke  s poplatkom 2,20 € predtým 1,80 €.

Osobitné potvrdenie o vykonanej platbe bude s poplatkom 10 €, predtým 1 €.

Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, prešetrenie prevodu, potvrdenie o zúčtovaní na účte partnera s poplatkom 20 €,  predtým 5 €

Ostatné služby pre non SEPA prevody, urgentné europrevody a urgentne non sepa prevody

Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, zmenu údajov vo vykonanom prevode,
Prešetrenie prevodu do 3 mesiacov s poplatkom 25 €, predtým 15 €.

Platobné karty

Kreditné karty

Ukončený bude predaj Kreditných kariet Blue od American Express a American Express Gold
Ku kartám MasterCard Standard a MasterCard World pribudli služby:

MasterCard Standard

Balík poistenia k hlavnej karte s poplatkom 19 €/rok
Balík poistenia k dodatkovej karte s poplatkom 19 €/rok
Zaslanie výzvy na 100% inkaso dlžnej sumy  s poplatkom 0,50 €

MasterCard World

Balík poistenia k hlavnej karte bez poplatku
Balík poistenia k dodatkovej karte s poplatkom 24 €/rok
Služba Lounge Key –oprávnenie na vstup do letiskového salónika   bez poplatku
Vstup do letiskové ho salónika na letiskách Praha a Viedeň bez poplatku
Vstup do letiskového salónika na iných letiskách / vstup sprevádzajúcej osoby na ktoromkoľvek letisku  s poplatkom 24 €/osoba

 

Služby ku platobným kartám

Zmena PIN cez bankomat pre Debetné aj Kreditné karty bude s poplatkom 3,50 €, predtým bol poplatok 2,50 €.

Úhrada splátky v hotovosti v pobočke VÚB bank pri Kreditných kartách bude s poplatkom 5 €, predtým  1 €.
Mobilné karty - VISA INSPIRE MOBIL PLATBY(APLIKÁCIA WAVE2PAY)
Znovu vydanie karty   s poplatkom 10 €, predtým  5 €.
Zmena denného limitu  s poplatkom 3,50 €, predtým 3 €.

Úvery

Spotrebiteľské úvery

Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta búdú s poplatkom  50 €,  predtým 40 €.
Úhrada splátky pôžičky v hotovosti v pobočke VÚB banky s poplatkom 5 €, predtým 1 €.

Hypotéky

Zvýšil sa aj poplatok pri Zmene zmluvných podmienok zo strany dlžníka na 200 €,  predtým bol poplatok 150 €.

Porovnanie všetkých bežných účtov a poplatkov nájdete v našom porovnaní balíkov a účtov.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách