Zverejnené: 03.09.2020

Zdravotná poisťovňa Dôvera bude vracať za lieky 300 eur


Article image
Každému z rodiny - deťom, mamičkám aj oteckom poisteným v Dôvere bude umožnené získať späť ďalších 100 eur. Výhoda 200+200 sa od 1. januára 2021 zmení na 300+300 eur a umožní poistencom získať späť doplatky za lieky a dietetické potraviny až do výšky 300 eur.

Doplatky za lieky na predpis poisťovňa vráti bankovým prevodom priamo na účet poisteného. Žiadosť o vrátenie doplatku treba podať cez mobilnú aplikáciu Dôvera alebo cez Elektronickú pobočku. Poisťovňa prepláca však iba sumu vyššiu ako 3 eurá.
Informácie o liekoch a dietetických potravinách sa do poisťovne dostanú s niekoľkotýždňovým odstupom, preto môže poisťovňa vrátiť doplatky s posunom 4 až 6 týždňov.

 

Ako požiadať o vrátenie doplatkov?

1. Prihláste sa do svojej Elektronickej pobočky alebo Mobilnej aplikácie Dôvera.

2. V Elektronickej pobočke na úvodnej stránke vpravo nájdite časť Moje deti a doplatky. Ak ste prihlásený cez konto svojho dieťaťa, časť má názov Moje doplatky. Ak používate Mobilnú aplikáciu, v menu nájdite položku Môj profil.

3. V položke Na preplatenie si môžete pozrieť sumu, na ktorú máte nárok. V mobilnej aplikácii má táto položka názov Doplatky za lieky.

4. Žiadosť o vrátenie doplatku stačí odoslať kliknutím na Preplatiť.

5. Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní. Ihneď po jej schválení odošleme peniaze priamo na váš účet.

 

Kedy môžete požiadať o vrátenie doplatkov?

Nárok na preplatenie doplatkov máte, ak ste:

  • rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa/detí (do 18. roku života) poisteného/ných v Dôvere. Ak ste poistencom vy aj vaše dieťa (deti), prípadne druhý rodič, máte právo na vrátenie doplatkov za každého z vás až do výšky 200 eur, od 1. januára 2021 to bude až do 300 eur. Spolu pri štvorčlennej rodine teda až do výšky 800 eur, resp. od 1. januára 2021 až do 1200 eur. Ak je poistencom len vaše dieťa (deti), poisťovňa vráti doplatky len jemu/im.
  • sebe alebo svojmu dieťaťu zriadili prístup do Elektronickej pobočky alebo mobilnej aplikácie Dôvera

Za čo všetko vám bude vrátený doplatok?

Poisťovňa vracia doplatky najmä za lieky viazané na lekársky predpis a čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, to znamená, za lieky s doplatkom. Okrem nich ešte aj dietetické potraviny (predpísané lekárom) vydané na území Slovenska.

Doplatky prepláca pisťovňa napríklad za:

  • často predpisované lieky,
  • viaceré antibiotiká,
  • lieky proti alergiám,
  • očkovacie látky proti vírusom HPV u dievčat a chlapcov v 13. roku,
  • dietetické potraviny (teda aj umelé mlieko).

Doplatky poisťovňa neprepláca napríklad za:

  • zdravotnícke pomôcky, voľnopredajné lieky a dietetické potraviny, ktoré sú na recept, ale si ich pacient hradí v plnej výške sám,
  • hormonálnu antikoncepciu.
Zdroj: Zdravotná poisťovňa Dôvera

Ak si neviete vybrať, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Tiež vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poisťovní. Zdravotné poistenie si môžete porovnať aj cez internet.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách