Zverejnené: 18.04.2017

Zmeny cenníkov bánk k 21.3.2016


Article image

ČSOB

Hypotekárny úver a úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Banka zmenila poplatok predčasné splatenie úveru mimoriadnou splátkou mimo dátumu obnovy úrokovej sadzby (úplné alebo čiastočné) na skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky. Predtým bol poplatok vo výške 5% z objemu mimoriadnej splátky.

Banka zmenila názov Upomienok na Náklady spojené s vymáhaním pohľadávky. Za vymáhanie pohľadávky bude banka klientom účtovať skutočné náklady. Predtým boli upomienky spoplatnené sumou 20 € a výzva sumou 40 €.


OTP Banka

Hypotekárny úver


Banka zmenila poplatok  za poskytnutie úveru na  1% z objemu úveru, min. 200 €, predtým bol poplatok 0,80% z objemu úveru, min. 200 €.

Poplatok za mimoriadnu splátku úveru (predčasná splátka úveru, predčasné splatenie celého úveru) budú skutočné náklady banky priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie alebo mimoriadne splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením, avšak najviac vo výške 1% z predčasne splatenej sumy. Predtým bol poplatok 5% z predčasne splatenej istiny, min. 166 €.

Poplatoky za upomienku budú  skutočné náklady, predtým  to bola upomienka za  25 €.


Oberbank

Úver na prefinancovanie bývania zabezpečený nehnuteľnosťou

Spotrebný úver zabezpečený nehnuteľnosťou (Americká hypotéka)

 

Banka zmenila výšku poplatku za predčasné splatenie úveru (čiastočne alebo celý úver) počas doby fixácie úrokovej sadzby na max. 1% z objemu predčasne splatenej istiny. Predtým bol poplatok  4 % z objemu predčasne splatenej istiny.


Sberbank

Úvery zabezpečené nehnuteľnosťou

Banka ruší zľavy z poplatku za spracovanie žiadosti o úver :

  • 15% zľava z poplatku za podmienky zriadenia Programu služieb Active so sporiacim účtom a trvalým príkazom vo výške min. 20 EUR mesačne v prospech sporiaceho účtu
  • 15% zľava z poplatku za podmienky, ak výška úveru k hodnote zabezpečenia je menej ako 50%

Zároveň ruší poplatok za navýšenie úveru  vo výške 33,19 €.

Banka upravila poplatok za mimoriadnu splátku istiny úveru splatný pred mimoriadnou splátkou istiny úveru a poplatok za predčasné splatenie úveru splatný pred predčasným splatením úveru na  1% z predčasne splatenej istiny, predtým bol poplatok 5 % z predčasne splatenej istiny.

Bez poplatku bude  realizovanie mimoriadnej splátky úveru do 20% výšky úveru v období 1 mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy.

 

BKS Bank

Účty

Banka zmenila poplatky za odoslanú upomienku na 2,50 €  predtým bol poplatok 25 € a za predžalobnú výzvu, odovzdanie na právne oddelenie (predžalobná výzva) na 10 €  predtým bol poplatok 50 €.

 

Financovanie

Pri Účelovom úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou a Kontokorentnom úvere na bývanie banka upravila výšku poplatku za predčasné splatenie úveru na  1% z výšky predčasne splatenej časti úveru, predtým  to bol poplatok vo výške 4% z výšky predčasne splatenej časti úveru.

 

Prima banka

Hypotéka a hypotéka pre mladých

Banka upravila poplatok za predčasné splatenie úveru a jeho časti na  skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy  z pôvodných 5,00% z predčasne splatenej čiastky úveru min. 300,00 EUR.

 

Povolené prečerpanie na účte

Banka zaviedla poplatok za zmluvnú pokutu pri nepovolenom prečerpaní účtu po upozornení  s poplatkom 15 €.

 

Unicredit Bank

Spotrebiteľské úvery

Banka mení výšku poplatku za upomienku pri nesplatení a omeškaní:

  •     Prvá upomienka (najskôr po 5 kalendárnych dňoch omeškania so splátkou) - poplatok  vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním predtým bol poplatok vo výške 10 €.
  •     Druhá a ďalšia upomienka (najskôr po 20 kalendárnych dňoch omeškania so splátkou) - poplatok  vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním predtým bol poplatok vo výške  20 €.

 

Prečerpanie účtu

    Prvá upomienka (najskôr po 5 kalendárnych dňoch od vzniku nepovoleného prečerpania) - poplatok  vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním  predtým bol poplatok vo výške 10 €.

    Druhá a ďalšia upomienka (najskôr po 20 kalendárnych dňoch od vzniku nepovoleného prečerpania) - poplatok  vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním predtým bol poplatok vo výške  20 €.


Hypoúver pre mladých, Hypoúver Free, Hypoúver Invest

PRESTO Úver, SÚ pre študentov

    Prvá upomienka (najskôr po 5 kalendárnych dňoch omeškania so splátkou) - poplatok  vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním predtým bol poplatok vo výške 17 €.

    Druhá upomienka (najskôr po 20 kalendárnych dňoch omeškania so splátkou)  - poplatok  vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním predtým bol poplatok vo výške 50 €.

    Tretia a ďalšia upomienka (zasielané individuálne) -  poplatok  vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním predtým bol poplatok vo výške 50 €.

Banka upravila poplatok za Splatenie úveru pred lehotou splatnosti mimo termínu uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby, alebo mimo termínu zmeny úrokovej sadzby úveru s variabilnou úrokovou sadzbou  na  skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1%z predčasne splatenej sumy predtým bol poplatok 5 % z predčasne splatenej/splatnej sumy, min.166 €


Tatra banka

Hypotekárne úvery/Hypotéka, Americká hypotéka

Banka upravila poplatok za predčasné splatenie na skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťouo predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením. predtým bol poplatok vo výške 5 % z predčasne
splácanej istiny.


Slovenská sporiteľňa

Úver na bývanie, Hypotekárny úver pre mladých

Banka zmenila výšku poplatku za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou na max 1% z predčasne splatenej pohľadávky Banky alebo jej časti. predtým bol poplatok vo výške 5 % z výšky mimoriadnej splátky.


mBank

mHypotéka

Banka upravila výšku poplatku za predčasné splatenie na 1% z predčasne splatenej sumy presahujúcej 20% nesplatenej istiny. Predtým bol poplatok vo 5 % z predčasne splatenej sumy presahujúcej 20% nesplatenej istiny.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách