Zverejnené: 16.03.2017

RPMN – Ročná percentuálna miera nákladov


RPMN je pre spotrebiteľa veľmi dôležitým ukazovateľom, ktorý hovorí, aký drahý je úver. Banky sú povinné tento údaj uvádzať pri pôžičkách aj hypotékach. Pre žiadateľa  je najvýhodnejší úver na bývanie, hypotéka alebo pôžička, ktorá má najnižšiu RPMN.

Faktory ovplyvňujúce výšku RPMN

  • výška úveru, ktorú vám banka poskytne
  • doba splácania úveru
  • náklady spojené s poskytnutím úveru (ako napr. spracovateľský poplatok)
  • výška mesačných splátok
  • úroková sadzba

RPMN konkrétne obsahuje výšku všetkých nákladov, ktoré sú prepočítané na jeden kalendárny rok. Okrem úrokovej sadzby sú v RPMN zahrnuté jednorazové poplatky (poplatok za spracovanie úveru, administratívny poplatok) a pravidelné poplatky, ktoré sa platia s úverovou splátkou (poplatok za poistenie, ak je poistenie nevyhnutnou súčasťou úveru a iné). Ak súčasťou úveru je aj povinnosť mať otvorený úverový účet a spotrebiteľ musí platiť poplatok za jeho vedenie, tak sa aj tento poplatok započítava do RPMN.

Ak by niektorá banka neuviedla RPMN v zmluve o poskytnutí úveru, podľa zákona o spotrebiteľských úveroch sa považuje úver za bezúročný a klient nie je povinný platiť ani poplatky spojené s poskytnutím úveru.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách