Zverejnené: 18.04.2017

Sekuritizácia


Sekuritizácia je predaj bankového balíka  úverových pohľadávok inej inštitúcii. ktorá financuje kúpu týchto pohľadávok vydaním dlhopisov, pričom splatenie istiny a úrokov dlhopisov je kryté úverovými pohľadávkami. Sekuritizácia je teda premena nelikvidných aktív (úverov) na likvidné aktíva (cenné papiere). Predajom cenných papierov investorom sa peniaze dostávajú späť do bánk a slúžia pre financovanie nových úverových obchodov.

Jej výhodou pre banky je získanie nového kapitálu pre ďalšie poskytovanie úverov a presun rizika plynúceho z nesplatenia úverov na investorov.

Najčastejšie sekuritizované ekonomické prostriedky

  • pohľadávky bánk z poskytnutých hypotekárnych úverov
  • pohľadávky bánk z poskytnutých spotrebných úverov
  • pohľadávky bánk z poskytnutých študentských pôžičiek
  • pohľadávky bánk z poskytnutých úverov majiteľom kreditných kariet
  • pohľadávky bánk z poskytnutých komerčných úverov
  • pohľadávky z prenájmu nehnuteľností
  • pohľadávky leasingových spoločností z uzavretých leasingových zmlúv
  • pohľadávky poisťovní z predpisu poistného
  • pohľadávky spoločností verejných služieb za budúcu dodávku vody, energie, plynu
  • pohľadávky vlád z poplatkov za používanie diaľnic


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách