Zverejnené: 18.07.2019

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.


Základné informácie o spoločnosti                                                                     

Adresa sídla spoločnosti:            Račianska 62, 831 02 Bratislava
IČO:            35 901 624
DIČ:            202 1880 322
Infolinka:            0800 111 555
Fax:            02/57106891c
E-mail:            [email protected]

 

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka spoločnosti: http://www.asdss.sk/

Zoznam pobočiek: https://www.asdss.sk/pobocky-regionalne-pracoviska

On - line prístup na váš účet: https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f

 

Zoznam fondov z portálu Finančný kompas

 

Depozitár

Tatrabanka, a.s.

 

História spoločnosti

História Allianz – Slovenskej poisťovne siaha do roku 1919 a patrí do skupiny Allianz Societas Europaea.  Je univerzálnou poisťovňou, ktorá ponúka klientom produkty životného a neživotného poistenia.

Jej súčasná aktivita na Slovensku je vybudovaná na základoch a tradíciách Slovenskej poisťovne, ktorá patrila medzi najúspešnejšie  poisťovne na Slovenskom trhu. Toto postavenie si udržala do roku 1945, kedy došlo k znárodneniu a stala sa súčasťou Československej štátnej poisťovne, ktorá bola jediná na Slovensku až do roku 1989. Po nežnej revolúcií začala fungovať ako samostatná štátna Slovenská poisťovňa. V roku 1991 nový zákon o poisťovníctve umožnil vstup na slovenský trh aj zahraničným poisťovniam.

Allianz AG, ktorá už pôsobila na slovenskom trhu, vyhrala v roku 2001 medzinárodné výberové konanie na odkúpenie väčšinového podielu v štátnej Slovenskej poisťovni. 1.1. 2003 bol oficiálnym dňom vzniku názvu Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku, ktorá  ponúka od životného a úrazového poistenia, cez poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie priemyslu a podnikateľov.

V roku 2004 založila Allianz - Slovenská poisťovňa prvú dôchodkovú správcovskú spoločnosť na Slovensku -  Allianz - Slovenskú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a. s., s podielom 31,9 %. 31.5.2004 požiadala spoločnosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a 22.9.2004 Úrad pre finančný trh rozhodol o udelení povolenia na vznik a činnosť Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s.

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách