Zverejnené: 18.07.2019

NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a.s.


Základné informácie o spoločnosti                                                                                                                              

Adresa sídla spoločnosti:                 Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava
IČO:                 35976853
DIČ:                 202211983
IČ DPH:                 SK 202211983
Infolinka:                 0850 111 464
Volanie zo zahraničia:                 +421850 111 464
E-mail:                 [email protected]

                                                       

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka spoločnosti 

Zoznam pobočiek 

On - line prístup na váš účet

 

Zoznam fondov z portálu Finančný kompas

 

Depozitár

Všeobecná úverová banka, a. s

 

História spoločnosti

Spoločnosť ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. vznikla transformáciou Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry-Sympatia na základe zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení. Pred touto transformáciou udelila Národná banka Slovenska Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovni Tatry – Sympatia povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. vznikla 1. 2. 2006 zápisom do Obchodného registra. Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. zanikla Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry – Sympatia a bola vymazaná z registra doplnkových dôchodkových poisťovní. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. je právnym nástupcom Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry – Sympatia.

Pred päťdesiatimi rokmi bola založená spoločnosť Nationale – Nederlanden, od čoho je odvodený aj názov spoločnosti NN. De Nederlanden a poisťovňa Nationale sa v roku 1963 spojili a vznikla NationaleNederlanden.

Na slovenský trh spoločnosť vstúpila v roku 1996 pod menom Nationale – Nederlanden. Cez 10 rokov spoločnosť fungovala pod názvom ING a 23.3.2015 sa premenovala späť na NN.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách