Zverejnené: 13.12.2017

Termínovaný vklad: Veľký prehľad poplatkov za predčasný výber


Article image

Ak si v banke uzavriete termínovaný vklad, s peniazmi nemôžete disponovať po dobu trvania tohto terminovaného vkladu. Ak ale potrebujete peniaze skôr, môžete ich vybrať aj počas viazanosti, ale za nedodržanie doby viazanosti zaplatíte banke poplatok. 

Poplatok za predčasné ukončenie termínovaného vkladu je zvyčajne vo výške celého zarobeného úroku, prípadne jeho časti. V niektorej banke ale môžete takto prísť aj o časť samotného vkladu. Preto je dobré mať prehľad, aký poplatok účtuje vaša banka a kedy vám termínované vklady končia. A ak máte s peniazmi iné plány, radšej na to myslieť včas. 

Nižšie nájdete veľký prehľad poplatkov vo všetkých bankách. 

Sankčné poplatky jednotlivých bánk pri predčasnom výbere *

VÚB

Poplatok pri vkladoch s viazanosťou:
•    do 1 mesiaca vrátane je zníženie úrokov za 15 dní,
•    do 3 mesiacov za 45 dní,
•    do 6 mesiacov za 90 dní,
•    do 9 mesiacov za 135 dní,
•    do 12 mesiacov za 180 dní,
•    do 18 mesiacov za 270 dní,
•    do 24 mesiacov za 360 dní,
•    do 36 mesiacov za 1 080 dní,
•    do 42 mesiacov za 1 260 dní,
•    do 48 mesiacov za 1 440 dní.

Tatra banka

Strata celého úroku z vyberanej sumy.
Pre termínované vklady zriadené alebo obnovené od 28.2.2014 je strata úroku pri predčasnom výbere z vyberanej sumy:
•    TV na 1 mesiac za 15 dní,
•    TV na 3 mesiace za 45 dní,
•    TV na 6 mesiacov za 90 dní,
•    TV na 12 mesiacov za 180 dní,
•    TV na 24 mesiacov za 360 dní,
•    TV na 36 mesiacov za 540 dní.

Slovenská sporiteľňa

Výsledná úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu je 0 %.

ČSOB

•    pri viazanosti kratšej ako 1 mesiac je sankčný poplatok 0,50% z vyberanej,  
•    od 1 mesiaca vrátane bude výška poplatku 0,75 % z vyberanej sumy.
Minimálna suma účtovanej sankcie je 2,00 €.

UniCredit Bank

•    do 1 mesiaca, vrátane s poplatkom 1% p. a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu, min.5 €,
•    viazanosť nad 1 mesiac 50% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
•    100% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní menej ako polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti

Prima banka

100 % nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy

Poštová banka

V prípade predčasného výberu klientovi nevzniká nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie doby uloženia vkladu.

OTP Banka

V prípade predčasného výberu (zrušenia) termínovaného vkladu banka zníži úroky z vyberanej sumy za určitý počet dní. Pri viazanosti: 
•    do 30 dní za 10 dní,
•    do 90 dní za 20 dní,
•    do 180 dní za 50 dní,
•    do 365 dní za 120 dní,
•    do 730 dní za 180 dní,
•    do 1095 dní za 180 dní.
Maximálne však do výšky akumulovaných úrokov za vyberanú sumu v čase predčasného výberu, resp. ukončenia vkladu (pri sankčnom poplatku sa nesiaha na klientov pôvodný vklad).

Privatbanka

Sankčný poplatok za predčasný výber je strata úrokov za stanovený počet dní. Pri termínovaných vkladoch s viazanosťou:
•    1 mesiac je úrok za 15 dní,
•    3 mesiace je úrok za 30 dní,
•    6 mesiacov je úrok za 60 dní,
•    12 mesiacov je úrok za 90 dní,
•    18 mesiacov je úrok za 366 dní,
•    24 mesiacov je úrok za 366 dní,
•    od 24 do 36 mesiacov je úrok za 366 dní,
•    od 36 do 48 mesiacov je úrok za 366 dní,
•    od 48 do 60 mesiacov je úrok za 540 dní.
Poplatky pri vkladových produktoch v cudzej mene sa prepočítavajú v deň zúčtovania aktuálnym kurzom na hodnotu v cudzej mene, v ktorej je vkladový produkt vedený.

mBank

50 % z vypočítaného úroku

J&T Banka

Sankcia za predčasné ukončenie vkladu je individuálna.

Oberbank

Úrokové sadzby pri predčasnom výbere sa vzťahujú len na predčasne vybratú čiastku, zostávajúca časť vkladu sa úročí v plnej výške.
•    splatnosť 1 rok/predčasný výber 0,01% p. a,
•    splatnosť 2 roky/predčasný výber v 1. roku 0,01% p. a,
•    splatnosť 2 roky/predčasný výber v 2. roku 0,05% p. a,
•    splatnosť 3 roky/predčasný výber v 1. roku 0,01% p. a,
•    splatnosť 3 roky/predčasný výber v 2. roku 0,05% p. a,
•    splatnosť 3 roky/predčasný výber v 3. roku 0,10% p. a

Fio banka

Výška sankcie je stanovená nasledovne: platná úroková sadzba x (počet dní do splatnosti / 365), najmenej však 40 EUR

BKS Bank

Strata celého zarobeného úroku

Raiffeisen Bank

Strata celého úroku z vyberanej sumy.

KDB Bank

Pri  predčasnom výbere je možné vybrať len celý vklad bez nároku na úrok, nie je možné zrušenie viazanosti iba pre časť vkladu.
Pri predčasnom zrušení viazanosti termínovaného vkladu banka uplatňuje úrokovú sadzbu stanovenú pre netermínované vklady, platnú v deň zrušenia viazanosti.
 

Pokiaľ zvažujete presun peňazí niekam, kde budú konečne zarábať, prinášame vám aj prehľad podielových fondov dostupných na slovenskom trhu: Porovnanie podielových fondov

* Sankčné poplatky platné k 1.12.2017

 

Porovnať všetky Termínované vklady si zase môžete TU.

 

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách