Zverejnené: 18.01.2018

TOP 10 Termínovaných vkladov


Article image

Termínované vklady už len nostalgický pripomínaju ich zašlú slávu a aspoň trochu zaujímavé výnosy, no napriek tomu stále patria k produktom, po ktorých ľudia siahajú najčastejšie. Dôvody su dva. Dôvera, ľudia ich poznajú, vedia čo od nich čakať. Druhým je Fond ochrany vkladov. Vklady do výšky 100.000 eur v každej banke sú chránené fondom. Takže ľudia sa nemusia báť, že o vložené peniaze prídu.

To, že dnes takmer všetky vklady nezarobia ani na infláciu, však pre ľudí často nie je dôležité. Za posledné mesiace niektoré banky znížili úroky na termínovaných vkladoch, čo pre klienta znamená, že ak vloží rovnakú sumu na termínovaný vklad ako pred znížovaním úrokov, tak zarobí menej ako pri vyššej úrokovej sadzbe.

 

Banky, ktoré za posledné mesiace znížovali úrokové sadzby pri termínovaných vkladoch:

 

BKS banka od 7.3.2017 znížila úrokové sadzby s vkladom od 10.000 eur do 49.999 eur, pri viazanosti 1, 3 a 6 mesiacov na 0,25 % (predtým 0,35%), pri viazanosti 12 mesiacov na 0,70 % (predtým 0,75%) a pri viazanosti na 36 mesiacov na 0,75% (predtým 0,80%).

 

mBank od 2.5.2017 znížila úrokové sadzby pri viazanosti 3, 6 a 9 mesiacov na 0,01 % (predtým 0,05%) a pri viazanosti 12 mesiacov na 0,10 % (predtým 0,25%).

 

OTP Bank od 10.8.2017 znížila úrokové sadzby pri viazanosti 12, 24 a 36 mesiacov na 0,15 % (predtým pri viazanosti 12 a 24 mesiacov 0,20% a pri viazanosti 36 mesiacov 0,25 %).

 

Prinášame vám prehľad termínovaných vkladov pri trojročnej, päťročnej a desaťročnej viazanosti. Výnosy terminovaných vkladov sú zdaňované sadzbou dane z prijmu vo výške 19%, takže aj výnos termínovaného vkladu je potrebné znížit o daň.

Pokiaľ sa majiteľ vkladu rozhodne vklad predčasne zrušiť, banka si za to vypýta časť alebo celý zarobený úrok. Záleží od banky a vkladu. Prinášame vám aj prehľad poplatkov za pradčasné spatenie termínovaných vkladov v jednotlivých bankách.

 

                 Termínovaný vklad vo výške 3 000 € na 1 rok

     Banka              Názov produktu Úrok Poplatok za predčasné ukončenie
Prima Banka* Termínovaný vklad 0,90% 100 % nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy
Privatbanka FIX Konto 0,80%    Sankčný poplatok za predčasný výber je strata úrokov za stanovený počet dní.
BKS Termínovaný vklad 0,65% Strata celého zarobeného úroku
Raiffeisen BANK Vklad 0,30% Strata celého zarobeného úroku
Poštová banka Termínovaný vklad 0,30% V prípade predčasného výberu klientovi nevzniká nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie doby uloženia vkladu.
Slovenská sporiteľňa* Termínovaný vklad 0,21% Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu bude 0 %.
Fio banka Termínovaný vklad s obnovou 0,15% Výška sankcie je stanovená nasledovne: platná úroková sadzba x (počet dní do splatnosti / 365), najmenej však 40 €
OTP Bank otp TERMÍNOVANÝ vklad 0,15% V prípade predčasného výberu (zrušenia) termínovaného vkladu banka zníži úroky z vyberanej sumy za určitý počet dní.
Oberbank Termínovaný vklad TOP ISTOTA 0,12% Úrokové sadzby pri predčasnom výbere sa vzťahujú len na predčasne vybratú čiastku, zostávajúca časť vkladu sa úročí v plnej výške.
mBank*   Termínovaný vkladmVKLAD 0,10% 50 % z vypočítaného úroku

                  

                  Termínovaný vklad vo výške 3 000 € na 3 roky

Banka    Názov produktu Úrok                                         Poplatok za predčasné ukončenie
PrimaBanka*  Termínovaný vklad 1,10% 100 % nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy
Privatbanka FIX Konto 1,05% Sankčný poplatok za predčasný výber je strata úrokov za stanovený počet dní.
BKS Termínovaný vklad 0,70% Strata celého zarobeného úroku
Raiffeisen BANK Vklad 0,50% Strata celého zarobeného úroku
UniCredit Bank Termínovaný vklad 0,25% Pri viazanosti do 1 mesiaca, vrátane s poplatkom 1% p. a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu, min.5 €. Viazanosť nad 1 mesiac 50% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti. 100% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní menej ako polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
Slovenská sporiteľňa*              Termínovaný vklad 0,21% Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu bude 0 %.
Fio banka Termínovaný vklad s obnovou 0,20% Výška sankcie je stanovená nasledovne: platná úroková sadzba x (počet dní do splatnosti / 365), najmenej však 40 €
Oberbank Termínovaný vklad TOP ISTOTA                     0,20% Úrokové sadzby pri predčasnom výbere sa vzťahujú len na predčasne vybratú čiastku, zostávajúca časť vkladu sa úročí v plnej výške.
ČSOB Termínovaný vklad 0,20%  
OTP Bank otp TERMÍNOVANÝ vklad  0,15% V prípade predčasného výberu (zrušenia) termínovaného vkladu banka zníži úroky z vyberanej sumy za určitý počet dní.

                            

                  Termínovaný vklad vo výške 3 000 € na 5 rokov

Banka Názov produktu Úrok Poplatok za predčasné ukončenie
Privatbanka            FIX Konto 1,20% Sankčný poplatok za predčasný výber je strata úrokov za stanovený  počet  dní.
Fio banka Termínovaný vklad s obnovou 0,25% Výška sankcie je stanovená nasledovne: platná úroková sadzba x (počet dní do splatnosti / 365), najmenej však 40 €

* Povinnosť viesť v banke bežný účet

 

Porovnať všetky termínované vklady môžete TU

 

Autor článku: Maroš Ovčarik a Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách