Detská vkladná knižka Slovenská sporiteľňaSporenie od 10 € mesačne. Pri pravidelnom sporení bez vyberania finančných prostriedkov možnosť získať od 2. roku sporenia zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,30 % ročne (maximálna výška úroku pripísaného ročne na Detskú vkladnú knižku je 240 €).

Možnosť vkladať a vybrať finančné prostriedky kedykoľvek.

Detská poistka v cene produktu, pri uzatvorení poistenia Detská poistka Plus je ročné poistné 18 € (poistenie sa uzatvára deťom od narodenia do 15 rokov, avšak trvá až do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa dosiahne 18 rokov).

 Od 10 rokov dieťa môže dostať iXtra kartu bez poplatku.

Finančné prostriedky sú chránené Fondom na ochranu vkladov.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre deti a mladých Nie Áno 10 € Ročne
Rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča, mesačný vklad od 10 EUR, kvartálny vklad od 30 EUR.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
1 rok. Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
Zrušenie je s poplatkom 7 €, za umorenie je poplatok 2% z umorovacieho vkladu, min. 7 € max. 33 €.
ODDOBez viazanosti viazanosti
10 €neobmedzene0,10%