Effective účet UniCreditNa jeden účet je možné zadať až desať výpovedí na rôzne sumy s rôznym dátumom splatnosti a na disponovanie s prostriedkami má klient 5 kalendárnych dní.

Výpoveď je možné zadávať, meniť a rušiť osobne aj telefonicky na základe písomnej dohody s bankou.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre dospelých Nie Nie 50 € Mesačne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predložiť doklad totožnosti a vložiť minimálny vklad vo výške 50 €.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
2 mesiace Áno Nie, bezplatne len pri splatnosti výpovede inak s poplatkom 1% z vyberanej sumy vrátane čiastky penále
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDO2 mesiace
50 €neobmedzene0,01%