Privatbanka vkladná knižka bez výpovednej lehoty PrivatbankaVkladnú knižku je možné chrániť heslom.
Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre dospelých Nie Nie 0 € Štvrťročne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Finančné operácie v Privatbanke sa dajú realizovať len cez internet.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
Zrušenie vkladnej knižky je s poplatkom 0 €, poplatok za umorenie vkladnej knižky je 3,50 €.
ODDOBEZ viazanosti
0 €neobmedzene0,01%