Privatbanka vkladná knižka s výpovednou lehotou PrivatbankaVkladnú knižku je možné chrániť heslom.

Sankčné poplatky pri predčasnom výbere sú s výpovednou lehotou 1 mesiac úrok za 15 dní,

s výpovednou lehotou 3 mesiacov úrok za 30 dní,

s výpovednou lehotou 6 mesiacov úrok za 60 dní,

s výpovednou lehotou 12 mesiacov úrok za 90 dní,

s výpovednou lehotou 24 mesiacov úrok za 120 dní.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre dospelých Nie Nie 0 € Štvrťročne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Finančné operácie v Privatbanke sa dajú realizovať len cez interne
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
1, 3, 6, 12 a 24 mesiacov Áno Nie, mimo termínu splatnosti s poplatkom
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
Zrušenie vkladnej knižky je poplatkom 0 €, poplatok za umorenie vkladnej knižky je 3,50 €.
ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov
0 €neobmedzene0,05%0,10%0,15%0,20%0,20%