Sporenie na bývanie Slovenská sporiteľňaJe to sporenie s vytvorením si rezervy na bývanie, nasporené peniaze je možné použiť aj na mimoriadnu splátku úveru.

Ak sporíte na bývanie pravidelne aspoň 2 roky a z nasporených peňazí nevyberáte, získate:

  • hypotéku bez prekážok v hodnote 10-násobku nasporenej sumy s najvýhodnejším úrokom ponúkaným bankou pre daný typ úveru,
  • úrokovú sadzbu  0,30 % ročne (úrok najviac 20 € mesačne) pri pravidelnom sporení vo výške minimálne 50 €, inak úroková sadzba bude 0,01 % ročne,

Nasledujúci rok na sporení o 0,30 % ročne lepší úrok, s programom Lepšie úroky môžete mať úvery za nižšie úroky, termínované vklady a sporenia s výhodnejšou úrokovou sadzbou.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 10 Mesačne Podľa požiadavky klienta
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Klienti, ktorým popri splácaní úverov nezostanú dodatočné finančné prostriedky na pravidelné sporenie alebo investovanie, neprídu o zvýhodnenú úrokovú sadzbu v programe Lepšie úroky.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predložiť doklad totožnosti, vedenie osobného účtu v Slovenskej sporiteľni, minimálna suma sporenia 10 €
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Nie
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
Bez poplatku
ODDOBEZ viazanosti
10 €50000 €0,10%