Sporenie na rezervu Slovenská sporiteľňaVyššia úroková sadzba pri pravidelnom zvyšovaní zostatku vkladu.

  • úroková sadzba 0,05 % ročne, úrok najviac 20 eur mesačne, pri navýšení mesačného zostatku o 50 €, inak bude úroková sadzba 0,01 % ročne,
  • klient nemusí mať účet v banke,
  • pravidelné sporenie už od 10 € mesačne,

 

 

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Nie Áno 10 € Mesačne Mesačne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBEZ viazanosti
10 €neobmedzene0,05%