Sporenie na rezervu Slovenská sporiteľňa


Hodnotenie
39x

Vyššia úroková sadzba pri pravidelnom zvyšovaní zostatku vkladu.

Úrok 0,20% (max. 20 € mesačne), ak je zostatok na Účte sporenia ku koncu kalendárneho mesiaca minimálne o 50 € vyšší ako zostatok v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.

Pri nesplnení podmienok je sporenie úročené úrokovou sadzbou 0,01 %.

Poistenie osobných vecí a nehôd v domácnosti až do výšky 200 € ako súčasť sporenia, poistenie proti odcudzeniu mobilných zariadení za 18 € ročne.

Nie je potrebné mať zriadený účet v banke.

 

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Nie Áno 10 € Mesačne Mesačne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBEZ viazanosti
10 €neobmedzene0,20%