Sporenie pre radosť Slovenská sporiteľňaÚroková sadzba je  0,11 % ročne ak sa sporí mesačne 50 € a viac, 0,06 % ročne, ak sa sporí menej ako 50 € mesačne ale minimálne 10 €, inak 0,01 % ročne. Maximálny úrok je 20 € mesačne.

Nárok na poskytnutie zvýhodnenia sa posudzuje vždy za kalendárny mesiac, ktorý predchádza najbližšiemu Dňu sporenia. Zvýhodnenie sa poskytuje na najbližšie sporiace obdobie. Úrok sa pripíše na Účet sporenia v Deň sporenia, ktorý je na konci sporiaceho obdobia, na ktorý bolo poskytnuté zvýhodnenie.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 10 € Mesačne Mesačne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno, raz mesačne v deň sporenia
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBez viazanosti
10 €neobmedzene0,01%