Sporenie pre radosť Slovenská sporiteľňaMožnosť založiť si viac sporení na rôzne účely, zmena sumy sporenia cez internetbanking, ak má klient internetbanking v Slovenskej sporiteľni, sporenie si založí priamo v e-shope.

Ročná úroková sadzba sporenia na bývanie je pri splnení podmienok pre Lepšie úroky 0,30 % ročne, ak klient sporí mesačne 50 € a viac.

Úroková sadzba  0,20 % ročne, ak klient sporí menej ako 50 € mesačne ale minimálne 10 €.

Úroková sadzba 0,10 % ročne ak klient sporí ale nemá účet v banke. Ak pravidelne klient nesporí je úroková sadzba 0,01 % ročne.

Maximálny úrok je 20 € mesačne.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 10 € Mesačne Mesačne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno, raz mesačne v deň sporenia
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBez viazanosti
10 €neobmedzene0,10%