Sporiaci účet Depozit ČSOBPeniaze chránené Fondom ochrany vkladov, po uplynutí 35-dňovej výpovednej lehoty plynie 7-dňová dispozičná lehota na výber prostriedkov z účtu.

Možnosť vypovedania časti alebo celej nasporenej sumy, bez povinnosti pravidelného sporenia. Sporenie si nastavíte  podľa vami zvolenej frekvencie a výšky vkladov.

Raz za kalendárny mesiac je možný výber až do výšky 25% zo zostatku za predchádzajúci deň bez sankcie, pri výbere nad 25% zo zostatku z predchádzajúceho dňa, ako aj pri druhom a ďalšom výbere bez ohľadu na výšku výberu v rámci kalendárneho mesiaca je poplatok 0,75 % z výšky predčasne vyberanej sumy, min. 2,00 €.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Nie Nie 15 Mesačne Mesačne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predložiť doklad totožnosti.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
35 dní Áno Nie, mimo dispozičnej lehoty s poplatkom
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
035 dní
15 €neobmedzene0,01%