Sporiaci účet Premium UniCreditSporiaci účet je možné zriadiť bez minimálneho vkladu k účtu Prémium. Založenie a vedenie Sporiaceho účtu je bez poplatkov a vedený bez výpovednej lehoty.

Sporiaci účet má zvýhodnené úročenie do výšky 5.000 €.

Majiteľ účtu U konto Premium môže byť majiteľom iba jedného Sporiaceho účtu Premium.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Nie 0 € Mesačne Áno, mesačne z účtu e-mailom
Predložiť doklad totožnosti, osoba staršia ako 18 rokov, mať zriadený účet Prémium
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno 1x mesačne možnosť vybrať alebo presunúť peňažné prostriedky na U Konto alebo do inej banky. Každá ďalšia debetná transakcia v rámci mesiaca bude spoplatnená sumou 2 €
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
Bez viazanosti viazanosti
0 €5000 €0,00%
5001 €neobmedzene0,00%