Sporiaci účet Štandard ČSOBBez potreby viazanosti na bežný účet, bez obmedzovania minimálneho a maximálneho zostatku, mesačné pripisovanie úrokov k istine, prístup k nasporeným peniazom už po 7 dňoch od zadania výpovede vkladu, bezplatné zriadenie a vedenie.
Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Nie Nie 15 € Mesačne Mesačná
Predložiť doklad totožnosti, minimálny vklad vo výške 15,00 €.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
7 dní Áno Nie, mimo dispozičnej lehoty s poplatkom
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDO7 dní
15 €neobmedzene0,01%