UŽITOČNÉ SPORENIE Poštová bankaK jednému UŽITOČNÉMU ÚČTU je možné získať iba jedno UŽITOČNÉ SPORENIE s úrokom 5,5 % ročne.  
 
Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 10 Ročne Ročne
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: UŽITOČNÉ SPORENIE bude počas doby viazanosti úročené úrokovou sadzbou 5,50 % p.a. za podmienky, že v každom kalendárnom mesiaci bude na UŽITOČNÉ SPORENIE pripísaná suma kreditnej transakcie vo výške od 10,00 eur do 50,00 eur. V prípade nesplnenia podmienok, bude vklad úročený Zníženou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno
Predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
12 a 24 mesiacov. Áno Áno, výbery je možné realizovať kedykoľvek, mimo doby viazanosti s poplatkom.
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0
ODDO12 mesiacov24 mesiacov
10 €50 €5,50%5,50%