Vkladná knižka kapitál Slovenská sporiteľňaMožnosť zriadiť si neobmedzený počet termínovaných vkladov s rôznou dobou viazanosti, minimálny vklad na zriadenie termínovaného vkladu je 500 €, úroková sadzba termínovaného vkladu je garantovaná počas celej doby viazanosti.

Netermínovaná časť je klientovi kedykoľvek k dispozícii. Finančné prostriedky sú chránené Fondom na ochranu vkladov za podmienok stanovených v zákone o ochrane vkladov.

S Vklady klienta nad 500 000 € sa úročia úrokovou sadzbou 0,01 % p. a

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre dospelých Nie Nie 7 €, pri Termínovanom vklade 500 €. Ročne
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:
Úroková sazba 0,11 % pri viazanosti na 36 mesiacov s Osobným účtom

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno
Predloženie platného dokladu totožnosti pri maloletých klientoch rodný list a doklad totožnosti zákonného zástupcu vloženie minimálneho vkladu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
1, 3,12 a 36 mesiacov alebo bez viazanosti Áno, k termínu splatnosti bezplatne, inak s poplatkom Nie, len k termínu splatnosti bezplatne, inak s poplatkom
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
Zrušenie je s poplatkom 7 €, za umorenie je poplatok 2% z umorovacieho vkladu, min. 7 € max. 33 €.
ODDO1 mesiac3 mesiace12 mesiacov36 mesiacov
500 €500000 €0,01%0,01%0,01%0,01%