Vkladná knižka s výpovednou lehotou VÚB


Hodnotenie
13x

Vkladná knižka s výpovednou lehotou predstavuje tradičný spôsob sporenia.

Všetky transakcie sú prehľadne zaznamenané vo vkladnej knižke. Podľa potrieb je  možné zadať výpovede na rôzne sumy a dátumy splatnosti.

Možnosť zadať až 5 výpovedí na rôzne sumy do výšky zostatku a zároveň aj k rôznym dátumom.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre dospelých Nie Nie 6 € Polročne
K otvoreniu vkladnej knižky je potrebné len vloženie minimálneho otváracieho vkladu 6 EUR a doklad totožnosti.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 a 48 mesiacov Áno Nie, len s poplatkom 0,02 % z predčasne vyberanej sumy pri viazanosti 1, 3 a 6 mesiacov a s poplatkom 0,10 % z predčasne vyberanej sumy pri viazanosti 9, 12, 18, 24 a 48 mesiacov.
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov9 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov48 mesiacov
6 €neobmedzene0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%