Zlatá vkladná knižka Poštová banka


Hodnotenie
32x

Na vkladnú knižku je možné kedykoľvek vkladať úspory, po zadaní výpovede je možné po uplynutí 3 mesiacov vypovedanú sumu vybrať do 1 mesiaca bez pokuty.

Je možné jednorazovo si vybrať úrok alebo jeho časť aj bez podania výpovede a to až do konca nasledujúceho roka po jeho pripísaní.

Zlatú vkladnú knižku je možné zriadiť samostatne alebo ako dvaja rovnocenní majitelia. Vtedy je vklad spoločný a obaja vlastníci majú rovnaké právo nakladať s vkladnou knižkou.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre dospelých Nie Nie 5 € Ročne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Podmienkou založenia je predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Nie, poplatok vo výške 1 € bude banka účtovať za nedodržanie výpovednej lehoty (účtovať sa bude za každých začatých 25€).
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
Zrušenie, umorenie, výmena poškodenej vkladnej knižky je s poplatkom 5 €.
ODDOBEZ viazanosti
5 €neobmedzene0,30%