Zverejnené: 18.07.2019

J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky


 

Základné informácie o banke  

Adresa sídla spoločnosti: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO: 35964693
DIČ: 2022092710
IČ DPH:    SK7020000735
Kód banky: 8320
BIC/SWIFT kód: JTBPSKBA
Označenie banky: JTBPSA
Infolinka zo SR: 0800 900 500
Infolinka zo zahraničia: +421 2 5941 8111
Fax: +421 2 5941 8115
E-mail:  [email protected] [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR:    +420 800 226 558
Blokácia platobnej karty zo zahraničia: +420 221 710 257

 

Tieto linky vás môžu zaujímať


Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Cenník

Úrokové sadzby

Internetbanking


Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

Termínované vklady


História banky

Banka  je členom skupiny J&T. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2006 J&T Banka ako pobočka zahraničnej banky.
Skupina J&T bola založená v roku 1994. V roku 1998 skupina J&T založila v Českej republike J&T Banku. Na Slovensku bola založená J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky v Bratislave v roku 2006.
Súčasťou skupiny J&T sú od roku 2007  banka Tretij Rim v Ruskej Federácii a od roku 2008 Bayshore Bank & Trust (Barbados) Corporation. V roku 2010  skupina J&T Banky otvorila expozitúru v Starom Smokovci, v RiverParku v Bratislave a v Košiciach.
J&T Banka poskytuje klientom služby spojené s privátnym bankovníctvom, investičným bankovníctvom, projektovým financovaním, správou majetku súkromných osôb a firemných inštitúcií Okrem služieb privátneho bankovníctva poskytuje banka financovanie v oblasti nehnuteľností, obchoduje s cennými papiermi pre súkromných investorov a pod.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách