Zverejnené: 30.08.2019

Porovnanie študentských účtov


Article image

Mladí ľudia sú pre banky budúci potenciálni klienti a preto sa ich snažia získať tým, že im ponúkajú rôzne výhody na účtoch. Väčšina bánk poskytuje študentský účet bez poplatku , ale podmieňujú to buď vekom alebo aktivitou na účte. Dôvod na založenie študentského účtu je nástup na vysokú alebo strednú školu.

Vek žiadateľa

Pri výbere účtu si v prvom rade dávajte  pozor na váš vek a formu štúdia. Banky zvyčajne ponúkajú študentské účty od 15 do 26 rokov. Takže ho môžu získať stredoškoláci a vysokoškoláci. Niektoré banky ponúkajú študentské účtu až do veku 28 rokov.

Pri založení študentského účtu budete potrebovať potvrdenie o dennom štúdiu, niekde stačí aj potvrdenie o externom štúdiu. V niektorých bankách študent však nemusí predložiť na pobočke ani potvrdenie o návšteve školy, pretože zľavnené účty sú viazané iba na vek.

Výbery z bankomatov

Pri výbere účtu je dôležité si preveriť koľko výberov z bankomatov máte k účtu zadarmo, nakoľko nie v každej banke sú neobmedzené. Dôležitým faktorom je aj dostupnosť bankomatov vybranej banky v okolí vašej školy alebo internátu. Pri štúdiu v zahraničí si preverte, či banka poskytuje zľavy za výbery z bankomatu prípadne či ich poskytuje bezplatne. Za výbery z cudzieho bankomatu si banky účtujú niekoľkoeurové poplatky.

Online banking a platobné karty

Prehľadný a bezpečný internet banking a prístup k bankovým službám cez mobil je pre väčšinu študentov tiež dôležité kritérium výberu. Mladí ľudia dávajú dôraz aj na užívateľsky užitočné  a prehľadné aplikácie, ktoré im uľahčia narábanie s účtom. Jedna platobná karta je už bežnou súčasťou účtu, ale ak by ste chceli kariet viac alebo iný druh aký je v balíku, musíte si priplatiť niekoľko eur mesačne.

Bonusy k študentským účtom

Banky si študentov chcú získať službami navyše, ako napríklad v rámci študentského účtu majú možnosť využiť povolené prečerpanie, alebo ich banka odmeňuje za platbu kartou, môžu si vybrať v rámci účtu niekoľko sporiacich účtov, alebo banky  poskytne odmenu za otvorenie účtu a pod.

Prehľad študentských účtov:

ČSOB  - Študentský FUN účet

Mesačný poplatok: 3 €, po zľave 0 €

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom majiteľ účtu dovŕši 19 rokov alebo do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 24 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 19 rokov alebo do posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕši 28 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie a návšteve školy po dovŕšení veku 24 rokov.

Podmienky na získanie účtu: Pre študentov od 15 do 28 rokov. Ak nebude predložené potvrdenie o dennom štúdiu, vedenie účtu bude spoplatňované vo výške 3 € mesačne.

Ak je klient študentom a má viac ako 19 rokov potrebuje aj potvrdenie o návšteve školy alebo index, ak ešte nemá 18 rokov, zmluvu o zriadení účtu za neho podpíše zákonný zástupca.

Bonus k otvoreniu účtu: Za zriadenie Študentského účtu FUN do 31.10.2019 možnosť získať 4 x 2 lístky na ľubovoľné filmové predstavenie do siete kín Cinemax, dva lístky každý mesiac počas 4 mesiacov.

VÚB  - VÚB účet pre študentov

Mesačný poplatok: 0 €

Podmienky na získanie účtu: Účet je pre študenta vo veku od 15 do 26 rokov. Predložiť dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a cestovný pas alebo rodný list) vložiť minimálny vklad vo výške 3 €.

Do 20 rokov je vedeniu účtu bezplatné, od 20 do 26 rokov je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy. Ak študent nepredloží v septembri potvrdenie o návšteve školy, banka automaticky účet preklopí na účet pre mladých.

Slovenská sporiteľňa  - SPACE účet Študent

Mesačný poplatok: 0 €

Podmienky na získanie účtu: Určený študentom denného štúdia stredných a vysokých škôl vo veku 15 až 26 rokov.

Študentom vo veku od 15 do 19 rokov a študentom denného štúdia vysokej školy je potrebné predložiť doklad totožnosti, ak študent nie je plnoletý, pri otvorení účtu musí byť aj zákonný zástupca (rodič), potvrdenia o návšteve školy, výkaz o štúdiu na vysokej škole (index), preukaz študenta – len pre študenta dennej formy štúdia s vyznačeným nápisom „Študent“ (potrebné je zaslať sken prednej aj zadnej strany s tzv. známkou platnou pre školský rok, za ktorý sa potvrdenie predkladá).

Potvrdenia doručiť každý akademický rok od 1. Septembra do 31.decembra.

Bonus k otvoreniu účtu: Odmena vo výške 20 €, za podmienky aktivácie mobilných platieb prostredníctvom služby Google Pay alebo Apple Pay v mobile zaplatiť 10x prostredníctvom debetnej platobnej karty od SLSP cez aplikáciu Google Pay alebo Apple Pay.

UniCredit Bank - U konto pre mladých (pre klientov od 15 do 26 rokov)

Mesačný poplatok: 0 €

Podmienky na získanie účtu: Balík je určený pre ľudí od 15 do 26 rokov, potrebné doložiť doklad totožnosti maloletej osoby a zákonného zástupcu a rodný list maloletej osoby, nie je potrebné dokladať potvrdenia o návšteve školy (účet pre mladých aj študentov).

Bonus k otvoreniu účtu: Možnosť získať zľavy pri vybraných ponukách až do výšky 4 %. U-šetrite môžu využívať všetci klienti UniCredit Bank s vydanou platobnou kartou. Zľavový program U-šetrite  si môžete stiahnuť aj ako aplikáciu do mobilného telefónu. Zľavy sú prepojené priamo s platobnou kartou.

Tatra banka – Študentský účet

Mesačný poplatok: 0 €

Podmienky na získanie účtu: Pre študentov denného štúdia od 15 rokov do dovŕšenia 20 rokov automaticky zvýhodnené spoplatnenie (na otvorenie Študentského účtu stačí len občiansky preukaz). 

Od 20 rokov do dovŕšenia 26 rokov zvýhodnenie po predložení potvrdenia o návšteve školy, ktoré je potrebné doložiť iba raz na začiatku štúdia na vysokej škole.

Bonus k otvoreniu účtu: Odmena vo výške 30 € pri otvorení účtu do 3.11.2019 na pobočke Tatra banky, a.s. alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, alebo zriadenie identifikačných, autentifikačných a autorizačných prostriedkov, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií do 3. 11. 2019, pre klientov ktorý už mali Detský účet, majiteľ Študentského účtu si v období od 29.4.2018 nezrušil žiaden už existujúci účet s balíkom služieb Tatra Personal.

Poštová banka - UŽITOČNÝ ÚČET JUNIOR

Mesačný poplatok: 1 €, po zľave 0 €

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu po splnení podmienok používanie mobilnej aplikácie a zároveň prihlásenie do programu Peniaze s5.

Podmienky na získanie účtu: Pre študentov od 15 do 27 rokov, potrebné predložiť doklad totožnosti klienta, vložiť minimálny vklad 7 €, nie je potrebné dokladať potvrdenia o návšteve školy (účet pre mladých aj študentov).

Bonus k otvoreniu účtu: Odmena vo výške 30 € pri otvorení účtu do 30.9.2019. Stačí 6 x zaplatiť mobilom alebo hodinkami v ktoromkoľvek kamennom obchode cez Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay či Google Pay kartou Maestro alebo Mastercard, ráta sa každá úspešná platba v akejkoľvek sume, je možné zapojiť sa do súťaže opakovane, môžete tak získať výhru vo výške 5, 10, 15, 20, 25 alebo až 30 € výhra bude pripísaná na účet, ku ktorému je debetná platobná karta vydaná, nasledujúci mesiac po zrealizovaní šiestej úspešnej platby.

Prima banka - Študentský účet

Mesačný poplatok: 1,90 €, po zľave 0 €

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu  pre študentov vo veku do 20 rokov. Účet je zadarmo aj vtedy, ak je priemerný denný kreditný zostatok na účte vyšší ako 1000 €.

Podmienky na získanie účtu: Študentský účet je určený študentom vo veku od 15 do 26 rokov. Na založenie Študentského účtu potrebuje klient občiansky preukaz a do veku 18 rokov aj prítomnosť zákonného zástupcu.

Študenti starší ako 18 rokov banke predložia potvrdenie o návšteve školy alebo ISIC kartu.

Pre študentov do veku 20 rokov je tento účet bez mesačného poplatku.

Bonus k otvoreniu účtu: Za každú platbu zrealizovanú platobnou kartou banka klientovi vráti 0,50% zo zaplatenej sumy.

Oberbank - Účet pre mladých a študentov

Mesačný poplatok: 2 €

Podmienky na získanie účtu: Podmienkou je vek od 16 do 26 rokov a predložiť doklad totožnosti, potvrdenie o návšteve školy vždy v septembri.

Do 18 rokov, potrebné doložiť doklad totožnosti maloletej osoby a zákonného zástupcu.

Porovnanie študentských účtov TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách