Študentský účet FUN ČSOB


Pre študentov je balík bezplatný, bezplatné výbery z bankomatov ČSOB.

Možnosť zriadenia Image platobnej karty s vlastným dizajnom.

V rámci účtu si klienti budú môcť vybrať Poistenie pravidelných výdavkov pre prípad:
PN s mesačným plnením 125 € alebo 250 € max. 3 mesiace,
smrti s jednorazovým plnením 1 500 €,
pripoistenie Medifón.
V ponuke bude Variant A za 2,50 € mesačne alebo Variant B za 4,50 € mesačne.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre študentov 0 € ÁNO, elektronicky.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Plaťte kartou VISA a vyhrajte od 02.11.2023 – 30.11.2023.
Podmienky účasti:
Súťaž je určená pre klientov, ktorí sú majiteľmi jedného z balíkov účtov: Pohoda, Extra Pohoda, ČSOB Smart účet, ČSOB Študentský účet FUN, ku ktorému je vydaná platobná karta VISA a ktorí zároveň:

 • uskutočnia platbu alebo platby platobnou kartou VISA, vydanou k vyššie uvedeným balíkom účtov v termíne od 02.11.2023 do 30.11.2023 vrátane, v minimálnej výške 10 rur.
 • udelili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov pre účely oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach, a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom.

Ak platba alebo platby kartou VISA na POS termináloch alebo v internetových obchodoch, počas trvania súťaže budú realizované v objeme (spolu):

 • od 10,00 eur do 399,99 eir, je účastník zaradený do žrebovania o 3x AirPods Pro 2,
 • nad 400,00 eur (vrátane), je účastník zaradený do žrebovania o 3x iPhone 14.

Pre študentov od 15 do 28 rokov. Ak nebude predložené potvrdenie o dennom štúdiu, vedenie účtu bude spoplatňované vo výške 3 € mesačne.

K vybaveniu klient potrebuje občiansky preukaz, ak je klient študentom a má viac ako 19 rokov potrebuje aj potvrdenie o návšteve školy alebo index, ak ešte nemá 18 rokov, zmluvu o zriadení účtu za neho podpíše zákonný zástupca.

Zloženie balíka

Služby call centra, Internet Bankingu a Smart Bankingu,

 • neobmedzený počet výberov z bankmatov ČSOB a OTP
 • neobmedzený počet elektronických transakcií,
 • platby kartou v obchodoch a na internete,
 • elektronický výpis z účtu,
 • zmena denného limitu platobnej karty cez kanály elektronického bankovníctva.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA Classic Študent Nie

ÁNO, Moja ČSOB a  ČSOB SmartBanking.

Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu:

 • do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 19 rokov alebo
 • do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 24 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 19 rokov alebo
 • do posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕši 28 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie a návšteve školy po dovŕšení veku 24 rokov.

 

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 12 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
6 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 6 €. S poplatkom 6 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 5,00 € 6 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,50 %

ÁNO, študent denného štúdia na vysokej škole, vyššej odbornej škole alebo doktorand má možnosť čerpať finančnú rezervu vo výške 300 € so zvýhodneným úrokom, automatickými splátkami z účtu, úročením len v prípade využitia prečerpania.