Študentský účet FUN ČSOB


Hodnotenie
30x

Pre študentov je balík bezplatný, bezplatné výbery z viac ako 250 bankomatov ČSOB.

Možnosť zriadenia Image platobnej karty s vlastným dizajnom.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre študentov 0 € ÁNO, mesačne poštou za poplatok 1 € alebo bezplatne elektronicky.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Účet s odmenou od 3.6.2019 do 31.10.2019

Za zriadenie Študentského účtu FUN možnosť získať 4 x 2 lístky na ľubovoľné filmové predstavenie do siete kín Cinemax, dva lístky každý mesiac počas 4 mesiacov.

Podmienky získania odmeny:

 • v termíne od 3.6. do 31.10.2019 si zriadiť online alebo v pobočke banky Študentský účet FUN
 • vykonať do 31.10.2019 prihlásenie do svojho ČSOB SmartBankingu k FUN účtu
 • udeliť súhlas s marketingovým oslovením
 • poskytnúť svoj e-mail a telefonický kontakt
 • k 31.5.2019 nemať v ČSOB vedený Študentský účet FUN

Pre študentov od 15 do 28 rokov. Ak nebude predložené potvrdenie o dennom štúdiu, vedenie účtu bude spoplatňované vo výške 3 € mesačne.

K vybaveniu klient potrebuje občiansky preukaz, ak je klient študentom a má viac ako 19 rokov potrebuje aj potvrdenie o návšteve školy alebo index, ak ešte nemá 18 rokov, zmluvu o zriadení účtu za neho podpíše zákonný zástupca.

Zloženie balíka

Služby call centra, Internet Bankingu a Smart Bankingu,

 • bezplatné výbery z bankomatov ČSOB v SR,
 • neobmedzený počet elektronických transakcií,
 • platby kartou v obchodoch a na internete,
 • elektronický výpis z účtu
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA Classic Študent CL Nie

ÁNO, ČSOB Internetbanking 24, Moja ČSOB, ČSOB SmartBanking,  ČSOB Linka 24 (zriadenie a vedenie), ČSOB Info 24 (e-mailom)

 

Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu:

 • do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 19 rokov alebo
 • do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 24 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 19 rokov alebo
 • do posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕši 28 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie a návšteve školy po dovŕšení veku 24 rokov.

 

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 3 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosi v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
1 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 3 €. S poplatkom 4 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 2,50 € 6 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,50 %

ÁNO, študent denného štúdia na vysokej škole, vyššej odbornej škole alebo doktorand má možnosť čerpať finančnú rezervu vo výške 300 € so zvýhodneným úrokom, automatickými splátkami z účtu, úročením len v prípade využitia prečerpania.