Študentský účet FUN ČSOB


Pre študentov je balík bezplatný, bezplatné výbery z bankomatov ČSOB.

Možnosť zriadenia Image platobnej karty s vlastným dizajnom.

V rámci účtu si klienti budú môcť vybrať Poistenie pravidelných výdavkov pre prípad:
PN s mesačným plnením 125 € alebo 250 € max. 3 mesiace,
smrti s jednorazovým plnením 1 500 €,
pripoistenie Medifón.
V ponuke bude Variant A za 2,50 € mesačne alebo Variant B za 4,50 € mesačne.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre študentov 0 € ÁNO, elektronicky.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Cestujte so Smart výhodami :
Podmienky účasti:

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby vo veku od 15 rokov – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 03.04.2024 do 12.05.2024 nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah a zároveň,
 • uzatvoria niektorú zo zmlúv buď o ČSOB Smart účte, ČSOB účte Pohoda, ČSOB účte Extra Pohoda alebo ČSOB Študentskom účte FUN v období od 03.04.2024 do 12.05.2024 elektronickými kanálmi, cez mobilnú bankovú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo v pobočke (platí pre Pohoda, Extra Pohoda a Študentský účet FUN).

Pre získanie ktorejkoľvek nižšie uvedenej odmeny musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

 • Časť SmartSlužby+
  Odmenu 50 eur získajú účastníci akcie v prípade, ak po uzavretí zmluvy o ČSOB účte, v období od 03.04.2024 do 15.06.2024 využijú vybrané SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking, a to nasledovným spôsobom:
  • využijú niektorú zo služieb: IDS BK, MHD Košice, ZSSK, ParkDots a Parkovanie Urbi a zároveň zrealizujú úhradu v akejkoľvek výške za danú službu prevodom z ČSOB účtu minimálne 3x bez ohľadu na kombináciu menovaných služieb (účastníci môžu využiť jednu službu 3x alebo 3x rôzne služby).
 • Časť platba platobnou kartou vydanou k ČSOB účtu.
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie zrealizujú platbu/platby platobnou kartou vydanou k ČSOB účtu v celkovej sume minimálne 100 Eur v termíne od 03.04.2024 (vrátane) do 15.06.2024 (vrátane).
 • Časť prenos účtu.
  Odmenu 50 eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie podajú žiadosť o presun platobného účtu, v ktorej požiadajú o zrušenie platobného účtu vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb a v čase vyhodnotenia nebude evidované storno žiadosti o presun platobného účtu.

 

Pre študentov od 15 do 28 rokov. Ak nebude predložené potvrdenie o dennom štúdiu, vedenie účtu bude spoplatňované vo výške 3 € mesačne.

K vybaveniu klient potrebuje občiansky preukaz, ak je klient študentom a má viac ako 19 rokov potrebuje aj potvrdenie o návšteve školy alebo index, ak ešte nemá 18 rokov, zmluvu o zriadení účtu za neho podpíše zákonný zástupca.

Zloženie balíka

Služby call centra, Internet Bankingu a Smart Bankingu,

 • neobmedzený počet výberov z bankmatov ČSOB a OTP
 • neobmedzený počet elektronických transakcií,
 • platby kartou v obchodoch a na internete,
 • elektronický výpis z účtu,
 • zmena denného limitu platobnej karty cez kanály elektronického bankovníctva.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA Classic Študent Nie

ÁNO, Moja ČSOB a  ČSOB SmartBanking.

Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu:

 • do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 19 rokov alebo
 • do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 24 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 19 rokov alebo
 • do posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕši 28 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie a návšteve školy po dovŕšení veku 24 rokov.

 

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 12 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
6 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 6 €. S poplatkom 6 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 5,00 € 6 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,50 %

ÁNO, študent denného štúdia na vysokej škole, vyššej odbornej škole alebo doktorand má možnosť čerpať finančnú rezervu vo výške 300 € so zvýhodneným úrokom, automatickými splátkami z účtu, úročením len v prípade využitia prečerpania.