Študentský účet FUN ČSOB


Pre študentov je balík bezplatný, bezplatné výbery z bankomatov ČSOB.

Možnosť zriadenia Image platobnej karty s vlastným dizajnom.

V rámci účtu si klienti budú môcť vybrať Poistenie pravidelných výdavkov pre prípad:
PN s mesačným plnením 125 € alebo 250 € max. 3 mesiace,
smrti s jednorazovým plnením 1 500 €,
pripoistenie Medifón.
V ponuke bude Variant A za 2,50 € mesačne alebo Variant B za 4,50 € mesačne.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre študentov 0 € ÁNO, elektronicky.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: FUNtastický marec s FUN účtom.
Zapojte sa do súťaže o poukaz na nákup v Alze v hodnote až 50 eur.
Stačí, ak počas marca zo svojho FUN účtu zaplatíte aspoň 40 eur a zároveň budete mať v appke ČSOB SmartBanking správne vyplnený e-mail a telefónne číslo.


O 20 EUR bohatší s novým FUN účtom.

Trvanie akcie od  01.03.2023 a končí 30.04.2023.

Podmienky akcie pre fyzické osoby vo veku od 18 rokov:
  • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.03.2023 do 30.04.2023 (teda ku dňu 28.02.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň,
  • si zriadia Študentský účet FUN, tj. uzatvoria zmluvu o Študentskom účte FUN v období od 01.03.2023 do 30.04.2023 elektronickými kanálmi.

Pre získanie peňažnej odmeny musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

Peňažnú odmenu 20 eur získajú účastníci akcie v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy o Študentskom účte FUN v období od 01.03.2023 do 30.04.2023 prihlásia aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking, a to do 1 mesiaca od zriadenia účtu.

Peňažná odmena 20 eur je určená pre prvých 500 klientov, ktorí splnia podmienky v tomto štatúte.

Pre študentov od 15 do 28 rokov. Ak nebude predložené potvrdenie o dennom štúdiu, vedenie účtu bude spoplatňované vo výške 3 € mesačne.

K vybaveniu klient potrebuje občiansky preukaz, ak je klient študentom a má viac ako 19 rokov potrebuje aj potvrdenie o návšteve školy alebo index, ak ešte nemá 18 rokov, zmluvu o zriadení účtu za neho podpíše zákonný zástupca.

Zloženie balíka

Služby call centra, Internet Bankingu a Smart Bankingu,

  • neobmedzený počet výberov z bankmatov ČSOB a OTP
  • neobmedzený počet elektronických transakcií,
  • platby kartou v obchodoch a na internete,
  • elektronický výpis z účtu,
  • zmena denného limitu platobnej karty cez kanály elektronického bankovníctva.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA Classic Študent Nie

ÁNO, Moja ČSOB a  ČSOB SmartBanking.

Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu:

  • do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 19 rokov alebo
  • do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 24 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 19 rokov alebo
  • do posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕši 28 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie a návšteve školy po dovŕšení veku 24 rokov.

 

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 12 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
6 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 6 €. S poplatkom 6 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 5,00 € 6 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,50 %

ÁNO, študent denného štúdia na vysokej škole, vyššej odbornej škole alebo doktorand má možnosť čerpať finančnú rezervu vo výške 300 € so zvýhodneným úrokom, automatickými splátkami z účtu, úročením len v prípade využitia prečerpania.