SPACE účet Študent Slovenská sporiteľňa


Balík zdarma s pomerne zaujímavým zložením.

Možnosť zriadenia účtu aj online. Pri zriadení účtu online cez internet automaticky klient získa: jednu elektronickú platobnú kartu VISA Electron Sphere so štandardným dizajnom a okamžitou zľavou a výhodnou ponukou v rámci vernostného programu Sphere card - zľavy až do výšky 30 % a bonusy v prevádzkach po celom Slovensku, elektronické služby a bezpečnostný predmet SMS kľúč a elektronický výpis do internetbankingu.

Možnosť získať odmenu za platbu kartou. Stačí ak sa zaregistrujte v programe Vernostný systém Odmena+, splníte podmienky programu pri platbe kartou a môžete získať odmeny až do výšky 10 % za nákup tovaru a služieb.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre študentov 0 € Áno , vyhotovenie elektronického výpisu z účtu a jeho zaslanie do Internetbankingu, na e-mailovú adresu, alebo poštou.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Nový Osobný účet na 12 mesiacov bez poplatku a s odmenou až 60 €.

Ak si počas trvania kampane zriadite cez mobilnú aplikáciu Elektronickej služby Internetbanking verzia George Osobný účet (Space účet Študent, Space účet Mladý, Osobný účet, Osobný účet Exclusive) a do 31. 10. 2021:

  • zaplatíte z tohto účtu prostredníctvom svojho mobilu alebo hodinkami, a Banke budú tieto platby doručené na zaúčtovanie ako transakcie vykonané prostredníctvom Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay alebo Fitbit Pay v celkovej výške aspoň 100 €, banka vás odmení 30 eurami na váš novozriadený Osobný účet
  • presmerujete si pravidelný príjem (mzda, dôchodok alebo sociálne dávky) na váš novozriadený Osobný účet po dobu minimálne troch za sebou nasledujúcich mesiacov, banka vás odmeníďalšími 30 eurami na váš novozriadený Osobný účet. Minimálna výška tohto pravidelného príjmu je 300 eur. Za pravidelný príjem sa nepovažuje prevod medzi vlastnými účtami, alebo účtami v inej banke, ktoré majú rovnakého majiteľa ako je majiteľ novozriadeného Osobného účtu.

Určený študentom denného štúdia stredných a vysokých škôl vo veku 15 až 26 rokov.

Študentom vo veku od 15 do 19 rokov a študentom denného štúdia vysokej školy je potrebné predložiť doklad totožnosti, ak študent nie je plnoletý, pri otvorení účtu musí byť aj zákonný zástupca (rodič), potvrdenia o návšteve školy, výkaz o štúdiu na vysokej škole (index), preukaz študenta – len pre študenta dennej formy štúdia s vyznačeným nápisom „Študent“ (potrebné je zaslať sken prednej aj zadnej strany s tzv. známkou platnou pre školský rok, za ktorý sa potvrdenie predkladá).

Potvrdenia doručiť každý akademický rok od 1. Septembra do 31.decembra

Zloženie balíka

Bezplatné zriadenie a vedenie Sporenia k účtu.

Vernostný program Sphere card, ktorý umožňuje držiteľom platobných kariet VISA Electron Sphere využívať mnohé zľavy.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 Neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatov skupiny ERSTE v zahraničí.
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA elektronická ÁNO, SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb Áno, Internet banking, Telephonebanking (s tónovou voľbou zistiť všeobecné informácie, aktuálne informácie o poskytnutom bankovom produkte, realizovať platobné príkazy v domácej mene a platobné príkazy v cudzej mene v rámci banky)
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 6 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
3,00 €, prvý vklad hotovosti v kalendárnom mesiaci je bez poplatku Poplatok vo výške 6,00 € banka účtuje, ak na Účet vedený v Banke vkladá osoba odlišná od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby (tento poplatok hradí vkladateľ). S poplatkom 6,00 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3,00 € Výber z bankomatu v krajinách EHP pri výbere v mene EUR s poplatkom 3,00 €, výber z iného bankomatu v zahraničí v mene EUR s poplatkom 6 €, výber hotovosti v cudzej mene: 6 € + poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
19,90 %

ÁNO, od 50 € do 5 000 €

Ak máte trvalý pobyt na území SR, vek min. 18 rokov, pravidelný mesačný príjem, prípadne jeho časť na bežný účet. Úver je možné čerpať aj hneď od založenia účtu ak doložíte potvrdenie o príjme.