Zverejnené: 18.07.2019

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.


Základné informácie o spoločnosti                                                                                                                                                 

Adresa sídla spoločnosti:                    Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava
IČO:                    35 903 058
DIČ:                    2021884095
IČ DPH:                    SK2021884095
Infolinka v SR:                    0850 111 110
Volanie zo zahraničia:                    +421 2 5933 8800
Fax:                    +421 2 5933 8800
E-mail:                     [email protected]

 

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka spoločnosti 

Zoznam pobočiek VÚB

Zoznam pobočiek Generali                                         

On - line prístup na váš účet 

 

Zoznam fondov z portálu Finančný kompas

 

Depozirár

Československá obchodná banka, a.s.

 

História spoločnosti

VÚB Generali dôchodkovú správcovskú spoločnosť založili 2.6. 2004 spojením poisťovne Generali  a VÚB a.s. Zakladanie spoločnosti bolo spojené so zavádzaním dôchodkovej reformy. Obe spoločnosti majú dlhodobú históriu a skúsenosti na finančnom trhu.

História poisťovne Generali siaha až do roku 1831, kedy bola založená Assicurazioni Generali v Terste. Prvé zmienky o poisťovni Generali na Slovensku sú od roku 1833, kedy na  Slovensko vstúpila poisťovňa Assicurazioni Generali Austro-Italiche z Terstu a svoju pôsobnosť  mala  v  Komárne, Jelšave, Prešove, Kežmarku, Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici.  Ako prvá poisťovňa zaviedla v roku 1834 poistenie pre prípad úmrtia a poistenie pre prípad krupobitia.

Pôsobnosť poisťovne Generali v bývalom Československu ukončilo znárodnenie súkromných poisťovní, čo bolo následkom   povojnového politického vývoja.

Generali poisťovňa sa v roku 1996 vracia na slovenský trh a o šesť rokov neskôr v roku 2002 začala spoluprácu s VÚB, a.s. Ich spolupráca vyústila  v roku 2004, kedy spoločne založili VÚB Generali dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a. s. V roku 2005 došlo k založeniu Generali Consulting, s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou bolo sprostredkovávanie poistenia.

V roku 2008 sa Generali Poisťovňa, a. s., stala súčasťou skupiny Generali PPF Holding a následne došlo k zlúčeniu Generali Poisťovne, a. s. a Českej poisťovne - Slovensko, a.s. a k vytvoreniu poisťovne Generali Slovensko. Od roku 2014 došlo k zmene názvu na Generali Poisťovňa, a. s.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách