AEGON
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
INDEX indexový negarantovaný 3.68% 13.75% 17.23% 7.99% 11.06% 5.32% -7.09% 22.18% 10.09%
VITAL akciový negarantovaný 3.51% 2.13% 7.57% 4.00% 5.86% 4.69% -5.09% 12.39% 2.63%
SOLID dlhopisový garantovaný 3.19% 0.97% 2.86% 0.84% 1.26% 0.44% 0.08% 1.35% 2.04%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený