AXA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný 14.93% 17.08% 7.96% 11.37% 5.31% -6.91% 29.82% 4.83% 11.35%
Akciový negarantovaný 3.81% 8.60% 3.24% 5.88% 2.37% -3.28% 12.58% 2.26% 2.96%
Dlhopisový garantovaný 0.92% 3.34% -0.29% 1.33% 0.43% -0.34% 1.50% 0.35% 1.73%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený