AXA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný 14.93% 17.08% 7.96% 11.37% 5.31% -6.40% 29.28% -4.65% 9.27%
Akciový negarantovaný 3.81% 8.60% 3.24% 5.88% 2.37% -2.72% 12.21% -1.35% 2.61%
Dlhopisový garantovaný 0.92% 3.34% -0.29% 1.33% 0.43% -0.30% 1.45% 0.52% 1.67%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený