AXA
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný 4.86% 14.93% 17.08% 7.96% 11.37% 5.31% -6.91% 20.43% 10.09%
Akciový negarantovaný 2.20% 3.81% 8.60% 3.24% 5.88% 2.37% -3.28% 9.23% 2.66%
Dlhopisový garantovaný 1.97% 0.92% 3.34% -0.29% 1.33% 0.43% -0.34% 1.61% 1.75%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený