Zverejnené: 18.07.2019

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike


Základné informácie o banke

Adresa sídla spoločnosti: Prievozská 4/A, 82109 Bratislava
IČO: 36 861 146
IČ DPH: 4020139662
Kód banky: 8370
BIC/SWIFT OBKLSKBA
Označenie banky: SMWRSA
Infolinka zo SR: +421 2 5810 6800
Infolinka zo zahraničia: +421 2 5810 6800
Fax: +421 2 5441 4758
E-mail: [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR: +421 2 5810 6820 (Maestro bezkontaktnej)
  +421 2 5966 8230
Blokácia platobnej karty zo zahraničia:    +421 2 5810 6820 (Maestro bezkontaktnej)
  +421 2 5966 8230

 

Tieto linky vás môžu zaujímať


Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

Internetbanking

                     

Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

Termínované vklady

Sporenie

Hypotéky

Bežné účty

Podnikateľské účty

História banky

V Linzi 13. apríla 1869 sa rozhodlo o  založení Akciovej spoločnosti spolu s konzorciami pod názvom Banka pre Horné Rakúsko a Salzburg so sídlom v Linzi a s dátumom vzniku 1. júl 1869. Jej akcionárom sa v roku 1920 stala spolková krajina Horné Rakúsko – Oberösterreich a v roku 1921 Bayerische Vereinsbank. S väčšinovým podielom sa vlastníkom Oberbank v roku 1929 stala Creditanstalt für Handel und Gewerbe (CA).
V povojnovom období v roku 1945 mala Oberbank pobočky aj v Salzburgu a jedenásť ďalších pobočiek. V roku 1946 dostala banka povolenie od Rakúskej národnej banky (Österreichische Nationalbank) na devízový obchod a v roku 1949 bola súčasťou uskutočnenia  Marshallovho plánu, t. z. plánu európskej obnovy - European Recovery Program. Oberbank sa  začala zameriavať na obchodný model univerzálnej banky,  prijímať vklady od privátnych klientov, poskytovať spotrebiteľské úvery, čo bolo základom toho, že od roku 1955 banka zaznamenala výrazný rozmach.

Po skončení druhej svetovej vojny Creditanstalt für Handel und Gewerbe (CA) svoj väčšinový podiel v Oberbank AG rozdelila medzi Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV), Bank für Kärnten AG (dnešná BKS Bank AG) a jednu tretinu podielu si ponechala CA.  Spojením Oberbank, BKS a BTV vznikla skupina troch bánk a vystupovali pod menom 3 Banken Gruppe.

Júl 1986 bol pre 3 banky očakávanie pre vymámenie sa spod vplyvu CA a nastala možnosť samostatného uplatnenia. V súčasnosti vykonáva svoju činnosť  Oberbank v Bavorsku, v  Českej republike, v Maďarsku aj na Slovensku.

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách