Úver na bývanie Oberbank


Hodnotenie
4x

Možnosť zabezpečenia nehnuteľnosťou ktorá je v SR alebo aj v Rakúsku.

Pri úvere zaplatí klient iba jednorazový poplatok za poskytnutie úveru alebo predĺženie doby splatnosti úveru.

Úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou môže byť čerpaný jednorázovo alebo po dohode aj vo viacerých sumách (tranžiach) postupne.

Klient môže požiadať o úver na obchodných miestach banky v Bratislave, Nitre a Žiline.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 1 500 € NEOBMEDZENÁ 3 30 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úverová kampaň 

Pre žiadosti podané od 1.5.2019 do 30.9.2019 banka ponúka zvýhodnené úrokové sadzby od 1,15% p.a.

Podmienkou pre získanie zvýhodnených úrokových sadzieb je:

  • otvorenie bežného účtu
  • zasielanie príjmu na účet v Oberbank  (vedenie bežného účtu je na 12 mesiacov zdarma)

Možnosť získať povolené prečerpanie na bežnom účte.

 Podmienky pre nových klientov:

  • Zriadenie povoleného prečerpania na bežnom účte najskôr po troch mesiacoch od zriadenia účtu.
  • Zvýhodnená úroková sadzba 14,90% p. a

Zvýhodnená úroková sadzba platí do 31.12.2019.

Banka poskytuje 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru pri fixáciach 3, 4, 5 a 6 rokov. Pri fixáciach 1,2,7, 8, 9 a 10 rokov je poplatok za spracovanie úveru 0,7 % z objemu, min 330 € pri jednorazovom čerpaní úveru a pri postupnom čerpaní úveru banka poskytuje úver s poplatkom 0,9 % z objemu, min. 350 €.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Áno, mimoriadna splátkado do výšky 20% z aktuálneho zostatku istiny úveru v období 1 mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy Nie

Podmienkou je vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), pravidelný príjem, založenie vhodnej nehnuteľnosti a vinkulácia poistenia nehnuteľnosti v prospech banky.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

  • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
  • vek žiadateľov do 35 rokov
  • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
  • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
  • splatnosť od 5 do 30 rokov

Doklady preukazajúce právne postavenie a totožnosť klienta.

Predložiť banke do konca februára bežného roku potvrdenie svojho zamestnávateľa o zdaniteľných príjmoch dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
150 € 150 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky max. 1 % z objemu predčasne splatení istiny
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB platná v prvý de ň omeškania + 5 % p.a 18 € 38 €