Výhoda Business plus Oberbank


Paušálny, moderný firemný účet pre malé a najmenšie podniky a SZČO

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 100 € Áno, 1x mesačne bezplatne elektronicky alebo poštou. Pri osobnom preberaní výpisu v pobočke banky za poplatok 1,50 €/výpis.

Predložiť doklady totožnosti, živnostenský list a minimálny vklad 100 € na účet

Zloženie balíka

Súčasťou balíka je eBanking business,

  • zaslanie xTAN (prostredníctvom SMS), potrebného k autorizácii,
  • zriadenie, zmena, zrušenie trvalých príkazov elektronicky
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
10 5 45 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
20 0 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
0 Maestro bezkontakná Áno, eBanking business
Mesačný poplatok za balík
26 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
3 € 0,32 € 8 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,32 € 0,32 € 0,32 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,32 € 1,50 € 1,50 € 0,75 % + 1,82 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje