Účet Výhoda Oberbank


Účet je možné zriadiť len v pobočkách Oberbanky, t.j. Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín a Žilina.

 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 10 € Áno, 1x mesačne bezplatne elektronicky alebo poštou. Pri osobnom preberaní výpisu v pobočke banky za poplatok 1,50 €/výpis.

Doklad totožnosti

Zloženie balíka
  • Vedenie platobného účtu v EUR
  • Výpis z účtu 1x v mesiaci poštou alebo elektronicky (frekvencia výpisov: denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
  • Elektronické bankovníctvo eBanking private/App
  • Vydanie/obnova neembosovanej platobnej karty Maestro bezkontaktná
  • Zriadenie / zmena / zrušenie trvalých príkazov na úhradu elektronickým bankovníctvom (eBanking)
  • Realizácia neobmedzeného počtu trvalých príkazov na úhradu
  • Zriadenie / zmena / zrušenie súhlasu so SEPA inkasom v obchodnom mieste
  • Realizácia neobmedzeného počtu platobných príkazov na SEPA inkaso
  • Platby kartou v tuzemsku / EURO zóna

 

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 0 2 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Maestro bezkontakná Nie Áno, Internet banking
Mesačný poplatok za balík
7 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 8 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 1,50 € 1,50 € 0,75% + 1,82 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje