Termínovaný vklad TOP ISTOTA OberbankGarantovaná úroková sadzba počas celej doby viazanosti.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 1 000 € Na konci vkladu Nie, možný je len jednorázový vklad s fixným úrokom. Nie, len s poplatkom.
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Vklady je možné zriadiť na obchodných miestach Oberbank AG v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne a Žiline.

Termínovaný vklad si môže otvoriť fyzická osoba staršia ako 18 rokov po predložení občianskeho preukazu alebo identifikačnej karty členskej krajiny EÚ, resp. cestovného pasu.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Úrokové sadzby pri predčasnom výbere sa vzťahujú len na predčasne vybratú čiastku, zostávajúca časť vkladu sa úročí v plnej výške.

  • splatnosť 1 rok/predčasný výber 0,010% p.a,
  • splatnosť 2 roky/predčasný výber v 1. roku 0,010% p.a,
  • splatnosť 2 roky/predčasný výber v 2. roku 0,050% p.a,
  • splatnosť 3 roky/predčasný výber v 1. roku 0,010% p.a,
  • splatnosť 3 roky/predčasný výber v 2. roku 0,050% p.a,
  • splatnosť 3 roky/predčasný výber v 3. roku 0,100% p.a
ODDO12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov
1000 €neobmedzene0,12%0,15%0,20%